Pražské teplárenské (PTAS) vzrostl loni čistý zisk na 2,7 miliardy korun. Meziročně šlo o nárůst o téměř 2,2 miliardy, když v roce 2015 dosáhla společnost čistého zisku 572 milionů korun. Celkové výnosy pak proti předloňsku stouply o polovinu na 7,4 miliardy korun. Údaje pochází z výroční zprávy, kterou firma zveřejnila na webu.

Předseda představenstva PTAS Daniel Křetínský ve zprávě uvedl, že k meziročnímu skokovému nárůstu zisku přispěl prodej dceřiné společnosti Pražská teplárenská LPZ francouzské firmě Veolia Energie.

Zmiňovaný obchod se uskutečnil loni v březnu. Veolia tím získala kotelny a výtopny na levém břehu Vltavy, s výjimkou Holešovic a Letné. Transakci, která podle týdeníku Euro činila 1,8 miliardy korun, schválil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nového dodavatele tepla tak získalo zhruba 45 000 domácností.

Podle Křetínského se PTAS bude nadále soustředit na rozvoj a modernizaci Pražské teplárenské soustavy (PTS), kde mimo jiné spatřuje větší potenciál pro nová připojení. "Naší snahou je i nadále upřednostňovat teplo z velkých kogeneračních zdrojů, tj. z elektrárny Mělník I a ze ZEVO Malešice, což přináší vedle ekonomických výhod také efekt snižování negativních vlivů energetiky na životní prostředí v Praze," dodal ve zprávě Křetínský. ZEVO Malešice je zařízení na energetické využití odpadu.

Valné hromadě, která se letos uskuteční 29. června, navrhuje představenstvo společnosti ke schválení dividendu 355 korun za jednu akcii, meziročně o 31 korun méně. Celkem má být z loňského zisku na dividendách vyplaceno necelých 1,47 miliardy korun. Představenstvo a dozorčí rada mají dostat tantiémy v celkové výši 9,7 milionu korun, dalších 7,3 milionu korun se převede jako příděl do sociálního fondu. Zbylá částka má být převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v Česku. Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města a přilehlých oblastí. V Praze společnost pokrývá téměř čtvrtinu trhu s tepelnou energií a dodává teplo pro více než 224 000 domácností, administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Hlavním akcionářem Pražské teplárenské je společnost NPTH, která patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), jehož majoritním akcionářem je právě Křetínský. NPTH vlastní 50,58 procenta akcií PTAS.