Více než polovina dotázaných čtenářů HN nevnímá svou práci jako poslání. Více než 45 procent lidí necítí naději v budoucnost své práce. Smysluplnost je přitom jedním z klíčových faktorů štěstí a spokojenosti v práci i v osobním životě. Údaje pocházejí z aktuálního průzkumu Hospodářských novin mezi 720 čtenáři.

Pětina z nich uvádí, že jejich úsilí není v práci vidět, a problémy, se kterými se v práci setkávají, umí vyřešit 70 procent respondentů. „Zaměstnanci se na mě nejčastěji obracejí s tím, že cítí úbytek vnitřní motivace. Ten zpravidla přichází, když člověk nemá možnost dělat práci, která je pro něj smysluplná, ve které se učí něco nového a při níž má nějakou autonomii. Často jde jen o chybu v komunikaci, při které se to důležité cestou ztrácí a postupně mizí vzájemná důvěra,“ vysvětluje Michal Šrajer, jenž je bývalý manažer štěstí technologické společnosti Avast. V současnosti působí jako konzultant pro řadu firem. 

Z výzkumu vyplývá, že Češi mají ve velké míře rádi kolegy, se kterými v práci často spolupracují. Pouze méně než 16 procent respondentů uvedlo, že své spolupracovníky nemají rádi. Zábavu v práci Češi hodnotí také nadmíru pozitivně. Téměř 80 procent lidí uvedlo, že se v práci dobře baví.

Čtvrtina respondentů uvedla, že mají pocit, že v pracovním kolektivu nezapadají. Ostatní si jako součást kolektivu připadají. Téměř 52 procent respondentů uvedlo, že v práci zažili velký konflikt. Vztahy s kolegy a nadřízenými jsou dalším klíčovým faktorem ovlivňujícím spokojenost pracovníků. Podle The Wall Street Journal blízká přátelství s kolegy v práci vedou k nárůstu spokojenosti dokonce o 50 procent.

Alarmující je údaj, podle nějž více než čtvrtina respondentů nevnímá od svých nařízených žádnou péči či zájem. Uznání a ocenění je další důležitá podmínka pocitu štěstí a spokojenosti v zaměstnání.

Výzkumy uvádějí, že šťastní zaměstnanci jsou o 12 procent výkonnější, odolnější vůči stresu a ve své práci více angažovaní. „Doufám, že si časem většina majitelů firem u nás uvědomí svou zodpovědnost v tom, jak výrazně mohou ovlivnit celou společnost skrze prostředí, které v práci svým zaměstnancům nabízí,“ říká Šrajer, bývalý manažer štěstí v Avastu. „Člověk, který odchází každý den z práce naplněný a spokojený, se úplně jinak chová ke své rodině a okolí, například se více zapojuje v lokálních komunitách,“ jmenuje Šrajer další důvody, proč by majitelé firem měli brát spokojenost svých zaměstnanců v potaz.

Podle Gallupova institutu šťastní obchodní manažeři přinášejí o 37 procent lepší výsledky. Dokonce se ukazuje, že 36 procent zaměstnanců by část své výplaty vyměnilo za jistotu, že budou v práci šťastní. Podle britské organizace Growth Engineering mají spokojení zaměstnanci méně absencí v práci a o 23 procent méně symptomů vyčerpání a únavy.

O štěstí v práci čtěte v pondělních Hospodářských novinách a v časopisu Moderní řízení, které vychází v úterý.