Čtyři stovky zaměstnanců Vítkovických strojíren v pátek protestovaly v Ostravě proti společnosti Vítkovice, a. s., z holdingu podnikatele Jana Světlíka. Společnost žalobou žádá, aby soud zrušil smlouvu o prodeji výrobních částí její dceřiné firmy Vítkovice Power Engineering (VPE). Divize Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna nyní patří Vítkovickým strojírnám a zaměstnanci se obávají, že kvůli této žalobě hrozí v podniku s 650 zaměstnanci zastavení výroby a propouštění.

Generální ředitel Vítkovických strojíren Bohuslav Fajmon sdělil v prohlášení, že vedení akci zaměstnanců podporuje a že žalobu vnímá jako účelový krok, který má poškodit nové majitele. Mluvčí Vítkovic, a. s., Eva Kijonková řekla, že protest byl spíše akcí vedení strojíren než zaměstnanců a že žaloba chod firmy nijak neomezuje.

"Protest je, protože Světlík dal žalobu na insolvenčního správce, potažmo vlastně na Vítkovické strojírny, a že zneplatnil prodej Kotlárny a Mostárny. Ohrožuje to existenčně, protože zákazníci začínají stahovat zakázky a nejsme tím teď momentálně důvěryhodní," řekla novinářům předsedkyně Základní organizace Odborového svazu KOVO Energetické strojírenství Jarmila Bartošová.

Zaměstnanci strojíren žádají, aby Vítkovice, a. s., žalobu stáhly, nebo aby o ní soud rozhodl velmi rychle. Sešli se před sídlem firmy a po chodníku Ruské ulice protestním pochodem přešli zhruba 1,5 kilometru před ředitelství vítkovického holdingu. Tam rozbalili transparenty s nápisy jako "Neberte nám práci" nebo "Světlíkova druhá zrada", pískali, točili řehtačkami a křičeli: "My chceme práci!" Pak se v klidu rozešli.

VPE dřív byly jednou z klíčových dceřiných firem Vítkovic, a. s., předloni se ale několik firem ze Světlíkova holdingu dostalo do potíží, VPE skončily v konkurzu a insolvenční správce David Vandrovec začal jejich majetek rozprodávat. Kotlárna a Mostárna se tak dostaly do majetku Vítkovických strojíren. Vítkovice, a. s., nyní tento prodej, který schválil věřitelský výbor i soud, napadly.

"Domníváme se, že části VPE nebyly prodány správně, respektive byly prodány v rozporu s rozhodnutím soudu," řekla Kijonková. Správce podle Vítkovic, a. s., porušil usnesení soudu tím, že ze jmění firmy vyloučil některé stroje, pohledávky a smlouvy. Podle mateřské firmy k tomu neměl souhlas soudu a mohlo to ovlivnit stanovení ceny. Obě divize se podle Kijonkové prodaly v součtu za 7,3 milionu korun a výtěžek mohl být výrazně vyšší. Vandrovec odmítá, že by se dopustil něčeho žalovatelného.

Generální ředitel Vítkovických strojíren Fajmon napsal v otevřeném dopise odborářům a zaměstnancům, že podání žaloby firmu ohrožuje. "Postup společnosti Vítkovice, a. s., je pro naši společnost v zásadě likvidační, protože bez pokračování stávajícího financování a uzavření úvěrových smluv s bankou není naše společnost schopna dostát v současné době všem svým závazkům," napsal Fajmon v dopise, jehož text ČTK poskytli odboráři.

Vítkovice, a. s., podle něj jednají vědomě s cílem poškodit insolvenčního správce i Vítkovické strojírny. "Žaloba účelově vytváří atmosféru právní nejistoty, která novému majiteli brání ve sjednávání nových zakázek a financování výroby společnosti. Navíc naprosto zásadním způsobem ohrožuje 600 pracovních míst," uvedlo v pátek vedení strojíren.

Podle Kijonkové incidenční spor chod Vítkovických strojíren neomezuje. "Vítkovické strojírny si toho musí být dobře vědomy. Záměrně matou své zaměstnance, kteří mají posloužit pro nátlak na Vítkovice, aby vzaly zpět žalobu," uvedla Kijonková.

Vítkovické strojírny podle ní dlouhodobě nehradí řádně své závazky, nájemné, energie a další služby poskytované Vítkovicemi a dluží i dalším firmám z holdingu. "Neuhrazené dluhy se datují od listopadu 2017 a finanční situace Vítkovických strojíren tak byla zcela zjevně dávno špatná. Podle veřejně dostupných zdrojů se dále zhoršovala daleko dříve, než Vítkovice podaly incidenční žalobu," uvedla Kijonková. Vítkovické strojírny podle ní dluží Vítkovicím desítky milionů korun.