Od úterý začínají Češi vydělávat sami na sebe. Den daňové svobody je letos nejdříve od roku 2000, kdy ho Liberální institut začal vyhlašovat. Na stát letos lidé pracovali celkem 142 dní, což je o týden méně než loni.

Den daňové svobody označuje datum, kdy lidé vytvoří dostatečně vysoký produkt, který stačí na pokrytí všech veřejných výdajů. Počítá se jako podíl veřejných výdajů a hrubého domácího produktu. Datum se tedy k začátku roku přiblíží buď vyšším růstem HDP nebo snižováním veřejných výdajů.

"Za nejlepší výsledek od roku 2000 vděčíme hlavně rychlému hospodářskému růstu u nás i v zahraničí, s nímž je naše ekonomika silně provázána," říká ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. "Nepřeháněl bych to však s oslavami. Zaprvé je výrazný posun do jisté míry závislý na patové situaci ve sněmovně, kde nyní neexistuje motiv uplácet koaliční partnery financováním jejich oblíbených projektů. Zadruhé je největším faktorem posunu dne daňové svobody blíže k začátku roku výrazný růst produkce," uvedl Pánek.

Za pravdu mu dávají také data institutu. Tuzemská ekonomika letos proti roku 2008 roste o 31 procent, zatímco výdaje státu se za stejnou dobu zvýšily o necelých 25 procent. "Zásluha vlády je tedy druhotná. K lednu se datum dne daňové svobody přibližuje hlavně zásluhou pracujících lidí, kteří zvyšují HDP," myslí si Petr Koblovský, ředitel správní rady Liberálního institutu.

Stát na svůj provoz letos potřeboval 39 procent příjmů obyvatel. I přesto slaví Česko den daňové svobody dříve než všichni jeho sousedé. Slováci přestanou na svůj stát vydělávat v sobotu, Poláci 4. června a Němci ještě o čtyři dny později.

Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde si letos připomněli den daňové svobody 7. dubna. Následovala Jižní Korea s 28. dubnem. Naopak nejpozději bude den daňové svobody ve Finsku (13. července) a ve Francii (23. července).

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 23. června. Daňoví poplatníci tak budou podle výpočtů Deloittu v letošním roce pracovat na odvod daní 174 dní, o jeden den více než loni.