Česká republika ve druhém čtvrtletí ztrácela konkurenceschopnost nejrychleji ze všech zemí v Evropské unii. Zatímco mzdové náklady v Česku meziročně výrazně vzrostly, produktivita práce v tuzemsku stoupla jen nepatrně. Vyplývá to z dat, která v úterý zveřejnil Eurostat.

Ve druhém kvartále v tuzemsku poskočily takzvané jednotkové náklady práce  o 6,6 procenta, po odečtení inflace o 4,5 procenta. Reálná produktivita  práce přitom meziročně rostla pouze tempem 0,8 procenta. Navýšení mzdových nákladů tak bylo meziročně o 3,7 procentního bodu rychlejší než růst produktivity práce.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy vykázala česká ekonomika v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie nejhorší čísla. Za celou Evropskou unii naopak oproti tuzemsku rostla produktivita práce rychleji než mzdové náklady.

"Znamená to, že Česká republika v současnosti v celoevropském kontextu citelně ztrácí konkurenceschopnost, zatímco Evropská unie jako celek ji získává, což dále zhoršuje pozici Česka na jednotném vnitřním trhu," komentoval pro HN Kovanda.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. Celé díly poslouchejte na

Například u sousedního Německa meziroční tempo růstu produktivity práce bylo o 0,9 procentního bodu vyšší než tempo růstu mzdových nákladů po očištění o inflaci. Také v Rakousku se zvyšovala rychleji produktivita práce v porovnání s růstem nákladů na mzdy, a to o 0,6 procentního bodu. Na Slovensku stoupala produktivita práce i mzdové náklady stejně rychle.

Přestože mzdové náklady v Česku rostou rychleji než produktivita práce, odboráři na svém úterním sjezdu vyhlásili nové požadavky na další růst mezd. Kromě navýšení mezd o sedm až devět procent odbory chtějí pro všechny zaměstnance také zkrácení pracovního dne o půl hodiny a rovněž pět týdnů dovolené.

"Na trhu práce je nedostatek zaměstnanců. Je to ideální situace pro kladení požadavků," zdůvodnil na sjezdu, kvůli němuž do Prahy dorazilo asi 1300 odborářů z celého Česka, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, proč žádá od firem více. Zároveň ale přislíbil, že odbory budou posuzovat individuálně situaci každé firmy.

Kvůli klesající konkurenceschopnosti by ale přistoupení na požadavky odborů mohlo mít negativní dopady na českou ekonomiku. "Za takové situace představují požadavky odborů hrozbu celé naší ekonomice, neboť bez adekvátního růstu produktivity bude konkurenceschopnost českých podniků nadále klesat. To se už krátkodobě negativně promítne do výkonu tuzemské ekonomiky jako celku a středně- až dlouhodobě to povede navíc třeba i k rozhodnutí některých podniků přesunout výrobu do zahraničí," domnívá se Kovanda.

Produktivita práce roste výrazně pomaleji než náklady
V grafu je vynesena reálná změna produktivity práce. Jednotkové náklady jsou změny nominálních veličin. Zdroj: Eurostat