Novým majitelem ostravské společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) se stane společnost Skatlop. Podnik získala ve veřejné dražbě, když nabídla nejvyšší cenu. Zaplatí za něj přes 1,2 miliardy korun. V pátek o tom v písemném prohlášení informoval insolvenční správce Lukáš Zrůst. S výsledkem dražby podle něj už vyjádřil souhlas věřitelský výbor i zajištění věřitelé, prodeji tak nic nebrání. Mediální zástupce Skatlopu Ondřej Hubatka uvedl, že firma chce průmyslový areál revitalizovat a nehodlá pokračovat v současném výrobním programu.

"Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v Česku získat. Za významné pokládám i to, že na rozdíl od řady jiných strojírenských společností v insolvenci se zde podařilo udržet podnik v běhu. Nezastavila se výroba," uvedl Zrůst. Podle něj se podnik podařilo prodat za takto vysokou cenu i díky efektivitě soudu a konstruktivnímu přístupu věřitelů.

"Neplánujeme pokračovat ve stávajícím výrobním programu VHM, který se v současné době bohužel ukazuje jako nerentabilní. Akvizici vnímáme jako zajímavou příležitost a rádi bychom využili potenciál této průmyslové lokality v centru Ostravy-Vítkovic k její revitalizaci a dalšímu rozvoji," uvedl Hubatka za Skatlop, který působí ve finančnictví i podnikatelské sféře.

Společnost Vítkovice a. s., která je jedním z věřitelů a původním vlastníkem menšinového podílu VHM, ocenila důslednost přístupu společnosti Konreo a konkurzního správce. "Ukázalo se, že lze zajistit výnos z prodeje někdejšího vítkovického majetku ve stovkách milionů korun nebo dokonce výnos převyšující miliardu korun," uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Firma se podle ní obávala, aby se neopakovala situace z konkurzu obdobně velkého podniku Vítkovice Power Engineering, z jehož prodeje činil výnos jen jednotky milionů korun.

"Věříme, že nám nový nabyvatel VHM společnost Skatlop brzy sdělí své vize dalšího rozvoje VHM, které sousedí s našimi majetky, a nebudeme se bránit vhodným formám spolupráce, pokud nám budou nabídnuty," uvedla Kijonková.

Ostravský soud poslal VHM do konkurzu v létě. V řízení se prodávaly obří výrobní haly i se strojním vybavením na více než 50 hektarech pozemků. Odhadní cena nemovitostí i movitého majetku činila 1,3 miliardy korun. Prodejem pověřil věřitelský výbor aukční a dražební společnost Gaute. Z ceny, již nový majitel zaplatí, se alespoň částečně uspokojí pohledávky věřitelů, které dosahují asi 1,7 miliardy korun. 

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Jsou dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební či lodní průmysl. Do problémů se firma dostala už v roce 2018 ještě jako součást strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace ji převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který do firmy vložil peníze.

Dosud je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries. Insolvenční návrh podalo loni vedení, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Problémy prohloubil koronavirus a opatření proti jeho šíření.

Hubatka uvedl, že společnost Skatlop vlastní olomoucký podnikatel Karel Hubáček, který má dlouholeté zkušenosti z podnikatelské a finanční sféry. "Mimo jiné se v současné době zaměřuje ve spolupráci se společností Accolade na investiční příležitosti v oblasti průmyslových parků a areálů. Dlouhodobě spolupracuje rovněž se skupinou Creditas, která patří jeho bratranci Pavlu Hubáčkovi," uvedl Hubatka.