Každému Čechovi se někdy stalo, že mu po zvednutí hovoru z neznámého čísla pracovník nějakého call centra nabízel nového dodavatele plynu nebo třeba životní pojištění. Právě takové hovory, které většinu lidí obtěžují, by přitom brzy měly být výrazně omezené. Poslanci totiž ve středu ve třetím čtení schválili novelu zákona, jež tento druh telefonického marketingu ve většině případů zakazuje. Nově by reklamní hovory měly být možné jen tehdy, když s tím člověk předem souhlasí a umožní mobilnímu operátorovi své telefonní číslo předat marketingovým poskytovatelům.

Zmíněné opatření je součástí návrhu novely zákona o elektronických komunikacích, kterou ještě musí schválit Senát a prezident. Poskytovatelé telefonického marketingu by měli získat od lidí souhlas s jeho prováděním do šesti měsíců od doby, kdy začne být novela účinná.

Hlavním cílem novely je urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Spor poslanci vedli o novou povinnost vlastníků domů a bytů povolit poskytovatelům internetu zavedení nových komunikačních rozvodů na žádost uživatele nemovitosti. Přijatý návrh Petra Pávka (STAN) má usnadnit zavádění vysokorychlostního internetu. Podle Vojtěcha Munzara (ODS) je to omezení vlastnických práv, dosavadní dohoda vlastníka a uživatele nemovitosti je postačující.

Poslanci v rámci novely navrhli umožnit podélné umístění vedení inženýrských sítí včetně kabelovodů v pozemních komunikacích a usnadnit jejich překládku. Patrik Nacher (ANO) s Vojtěchem Munzarem (ODS) prosadili, aby si nezbytné úkony při změně poskytovatele internetu prováděli operátoři na své náklady. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím souhlasil.

Jakub Janda (ODS) s Munzarem neuspěli s návrhem snížit pro vybrané přestupky z pěti milionů korun na pětinu minimální výši pokuty, kterou Český telekomunikační úřad může uložit. Týkalo by se to například povinnosti provozovatelů telekomunikačních služeb informovat úřad o podrobnostech svých nabídek při každé jejich změně.

Úspěšní byli zákonodárci naopak s omezením nově navržených pravomocí antimonopolního úřadu. Dolní komora z vládní předlohy vyškrtla ustanovení, jež mělo dát Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právo získávat provozní a lokalizační údaje z telefonů podnikatelů, které prošetřuje. Podle poslanců by tato pravomoc měla zůstat jen orgánům činným v trestním řízení.

Novela, která do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Evropský kodex pro elektronické komunikace má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Novela má podle vlády přinést větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra, kvalitnější tísňovou komunikaci přes SMS nebo zavedení systému výstrahy.