Hlavní insolvenční řízení s firmou Arca Investments se bude konat v Česku, původně mělo být na Slovensku. Bude se zde řešit jak slovenská, tak česká větev případu. Insolvenčním správcem byl potvrzen Lee Louda. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Dřívější rozhodnutí Městského soudu v Praze o tom, že se hlavní řízení uskuteční na Slovensku, kritizovali čeští věřitelé.

Městský soud v Praze zahájil místní insolvenční řízení s Arca Investments v polovině května. Vyzval všechny věřitele, aby do dvou měsíců přihlásili své pohledávky. Jejich celková suma se nakonec vyšplhala na 23 miliard korun. Jedná se pravděpodobně o největší insolvenci od 90. let.

Na konci září Arca Investments oznámila, že v součinnosti s věřitelským výborem a poradci PwC a Badokh připravila návrh podmínek své reorganizace. Věřitelům má zajistit alespoň 50 procent uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Zástupci věřitelů tehdy sdělili, že s návrhem spíše nesouhlasí.

Na začátku října schůze věřitelů mimo jiné odhlasovala, že úpadek společnosti Arca Investments se bude řešit reorganizací, nikoli konkurzem. Zároveň bude mít Arca přednostní právo sestavit reorganizační plán. Arca následně informovala o tom, že připravila v součinnosti s prozatímním věřitelským výborem a poradci PwC a Badokh návrh podmínek své reorganizace. Věřitelům má zajistit alespoň 50 procent uspokojení pohledávek v průběhu pěti let.

Věřitelé také schválili, že věřitelský výbor Arca Investments bude mít šest členů. Jeden bude zastupovat zajištěného věřitele, kterým je J&T Banka. Další, Caleson Debt Solution, byl zvolen na návrh J&T Banky. Další čtyři členové budou zastupovat nezajištěné věřitele, a to Spolek AVEA – Aktivní věřitelé Arca, Traficon Advisors, zastoupení společností Traficon inkasní, Real Controls a Spojené kartáčovny.

Na přezkumné řízení ohledně pohledávek věřitelů Arca Investments byly zařazeny pohledávky věřitelů zhruba za 16,2 miliardy korun. Z toho byly přiznány pohledávky za 15,7 miliardy korun a popřeny za 515 milionů korun. Část pohledávek se neposuzovala, a stane se tak zřejmě na dalších přezkumných jednáních. Celkem byly do insolvence přihlášeny pohledávky za zhruba 23 miliard korun.