Investice do udržitelnosti a ochrany klimatu patří do programu každé společnosti, v neposlední řadě ovlivňují i dobré jméno firem. Z toho důvodu je pro ně nevyhnutelné se udržitelností zabývat. Výrazně nápomocné jim v tom aktuálně mohou být i bankovní společnosti.

Že je stále důležitější zohledňovat kritéria ESG (zkratky pro environmental, social, governance) v podnikové strategii, si uvědomují i finanční instituce. Konkrétně třeba v UniCredit Bank Czech Republic zodpovídají za ESG v korporátní divizi Lenka Jägerová a Aleš Skála. „Jako přední banka v zemi chceme našim zákazníkům sdělit především jednu věc – udržitelnost nabízí příležitosti v nejrůznějších oblastech. Bez ohledu na to, zda se jedná o velkou společnost, nebo o středně velký podnik,“ načíná téma Aleš Skála, ESG ambasador v UniCredit Bank. „Pro naše klienty chceme být strategickým a finančním partnerem, který je doprovází na jejich cestě k udržitelnosti. Poskytujeme podporu krok za krokem od vyhodnocení aktuální situace až po návrh vhodného řešení financování,“ pokračuje Lenka Jägerová, specialistka na ESG v korporátní divizi v UniCredit Bank. „Pro každého klienta může totiž udržitelnost znamenat něco jiného, a to v závislosti na daném odvětví, ve kterém podniká,“ dodává.

Barometr na míru

Aby služby byly klientům co nejvíce „ušité na tělo“, využívá v tomto ohledu UniCredit Bank takzvaný ESG Barometr, jenž má posloužit k lepší analýze konkrétních potřeb klientů. Standardně mají banky k dispozici ESG dotazník od České bankovní asociace, který vyhodnocuje pouze rizikovost klienta v oblasti ESG pro potřeby reportingu. Naproti tomu ESG Barometr vyvinutý skupinou UniCredit je akviziční nástroj zaměřený na příležitosti v oblasti udržitelnosti. Nezkoumá rizika, nýbrž hodnotí firmu z hlediska společenské zodpovědnosti a umožňuje rozpoznat obchodní příležitosti například v oblasti financování. „Tento poradenský nástroj je využívaný k otevření strukturovaného a efektivního dialogu mezi bankou a klientem o udržitelnosti. Nástroj umožňuje individuální klasifikaci z hlediska ESG rizik a příležitostí,“ přibližuje funkci barometru Aleš Skála.

Aleš Skála

Barometr versus ESG rating

Konkrétně to znamená, že ESG Barometr pokrývá specifická témata týkající se životního prostředí (environmental), sociálních otázek (social) a řízení firmy (governance) pro různá průmyslová odvětví. Nástroj zahrnuje celkem 19 průmyslových sektorů, pro které je schopen vyhodnotit konkrétní společnost z pohledu její udržitelnosti. „V principu jde o určitou ‚light‘ verzi ESG ratingu pro společnosti střední a malé velikosti. ESG rating představuje hodnocení externí ratingovou agenturou, které je zaměřené na úroveň dodržování zásad udržitelnosti danou společností.

Ratingy udržitelnosti (ESG ratingy) ukazují, jak dobře se společnosti daří integrovat environmentální a sociální faktory a současně faktory v oblasti správy do jejich podnikatelské činnosti a řízení. Metodika a systém hodnocení v tuto chvíli nejsou sjednocené, každá agentura používá svůj vlastní systém. A právě firmám, které na ESG rating nedosáhnou, popřípadě pro ně není efektivní si ho nechat zpracovat, nabízíme ESG Barometr. Díky němu je možné identifikovat oblasti rozvoje, doporučení a případná opatření,“ komentuje rozdíl mezi ESG ratingem a ESG Barometrem Aleš Skála.

Na něj následně navazuje Jägerová: „Náš ESG Barometr poskytne klientským poradcům transparentní orientaci v oboru podnikání jejich klientů a usnadní jim strukturovaný dialog s nimi. Mezi zákazníky zvyšujeme povědomí o udržitelnosti a doprovázíme klienty v jejich cestě ‚od hnědé k zelené‘. Tento nástroj posiluje pozici UniCredit Bank jako banky, která předvídá budoucí témata.“

Výsledky klientského dialogu jsou následně prezentovány v oborovém srovnání. Na tomto základě lze společně s klientem definovat individuální cíle ESG a určit možná opatření na cestě k udržitelnosti. „Zákazníkům také ukazujeme, jak mohou své ESG cíle spojit s udržitelným financováním. Jaké konkrétní řešení financování je to pravé, závisí rovněž na aktuální situaci a velikosti podniku. V každém případě naše ESG financování pomáhá společnostem formulovat konkrétní cíle a těžit z jejich úspěšné realizace například snížením spotřeby CO2, zlepšením pracovní situace zaměstnanců nebo zajištěním řízení společnosti orientované na udržitelnost,“ doplňuje Jägerová.

Lenka Jägerová

Konkurenční výhoda

Nový nástroj, ESG Barometr, byl poprvé spuštěn skupinou UniCredit v Německu v květnu 2021 s velmi dobrou klientskou odezvou. Na základě pozitivní klientské zpětné vazby byl nástroj implementován i v Rakousku, Česká republika a Slovensko jsou dalšími zeměmi ve skupině UniCredit, kde se nástroj úspěšně uvádí v praxi. „Obvykle klienti oceňují, že je banka dokáže profesionálně a fundovaně provést problematikou ESG. Jde o unikátní řešení, a pokud víme, tak jiná banka v ČR a SR s udržitelností takto systematicky nepracuje,“ uzavírá rozhovor na téma ESG Jägerová.

Článek vznikl ve spolupráci s firmou UniCredit Bank.

Udržitelná budoucnost