Dramatický pokles ceny akcií technologických společností a snížení valuací start-upů v posledních týdnech zahýbaly investičním světem. V anketě HN jsme se zástupců českých venture kapitálových fondů ptali, jak se změnil jejich investiční apetit, jestli jsou start-upy stále horké zboží a co se stane s jejich oceňováním.

Jaký je v současnosti zájem o investice do start-upů? Došlo k ochlazení situace kvůli nejistotám, jako je válka na Ukrajině, inflace nebo růst sazeb v USA a ČR?

Andrej Kiska ml., partner Credo Ventures

„Zájem je stále velký, ale za jiných valuací, než tomu bylo šest měsíců nazpět. Kapitálu je na trhu stále hodně, část z něj ale půjde na podporu portfolio firem namísto nových investic. Nové investice budou určitě realizované za nižších valuací a podmínek výhodnějších pro investory, než tomu bylo posledních pár let.“

Vuk Vignjević, asset manažer RSJ Investments

„Zájem o investice do start-upů v rané fázi, kdy kapitál směřuje především do vývoje produktu a prvních prodejů, je bez zásadních změn. K výraznému zpomalení a poklesu valuací došlo ve fázích růstových, kdy někteří investoři přestali investovat a vyčkávají. Ti jsou výrazně ovlivnění děním na veřejných trzích, kde došlo často k poklesu valuace až o 75 procent oproti stavu na konci roku 2021.“

Michal Ciffra, spoluzakladatel DEPO Ventures

„Liší se to od typu investora. Venture kapitálové fondy, kterým se povedlo získat peníze před ochlazením, mohou více přemýšlet o parametrech investice, nicméně mají stále velký apetit k investování. Fondy, které jsou v procesu fundraisingu nebo to měly v plánu tento rok, budou mít celý proces náročnější, pravděpodobně i delší a to bude mít za následek dočasný pokles objemu peněz na trhu a dojde tedy k ochlazení.

Zároveň vidíme rostoucí obezřetnost u andělských investorů, kteří investují vlastní prostředky. Paradoxně lze však vidět i opačný jev. Díky vysoké inflaci chtějí investoři umístit prostředky do jiných kategorií aktiv a start-upy jistě díky potenciálu velmi zajímavé výnosnosti do portfolia patří.“

Tomáš Matějček, partner skupiny Miton

„K ochlazení došlo. Institucionální investoři přesouvají část peněz jinam. Všichni jsou opatrnější vzhledem k nejistotě ohledně dalšího vývoje a drží rezervy. Růst úrokových sazeb, který má přibrzdit inflaci, vede ke zhoršení dostupnosti kapitálu a změnám v jeho alokaci.

Nicméně odhadoval bych, že privátních peněz je na trhu stále dostatek, ale i ty mají svoje alternativy a ambice. Jsem si ale jistý, že firmy, které mají zdravý základ, budou schopné získat peníze i v této situaci, i když to může být na horších parametrech, než tomu bylo během loňského roku. Z pohledu investorů může být současná situace příležitostí, ale spousta z nich bude muset absorbovat velkou korekci v portfoliu.“

Které faktory nyní nejvíce ovlivňují trh start-upů?

Tomáš Pačinda, partner fondu Kaya

„Jako na každém jiném trhu jde o princip nabídky (objem kapitálu, který je k dispozici) a poptávky (počet příležitostí). Posledních pár let jsme zažívali období převisu nabídky, v regionu vznikla spousta nových fondů a výrazně se zvýšil objem kapitálu pro start-upy. Celkový převis kapitálu vyvolal i v Evropě anomálie, kdy jednorožci vznikli pár měsíců od založení, a to pouze na základě vize a velikosti příležitosti, nikoli díky reálné výkonnosti firmy. V nejbližších měsících bude proto trh hledat nový normál, takže kyvadlo mezi nabídkou a poptávkou
se bude více houpat.“

Václav Gregor, startupový akcelerátor Soulmates Ventures

„Investoři i startupisti budou čím dál více zaměření na řešení problémů ohrožujících lidstvo a planetu. V době pandemie covidu-19 byli investoři silně zaměření na zdravotnictví, online svět a digitalizaci všeho, e-commerce a dovážkové služby a podobně. V rámci Ukrajiny vyvstanou témata, jako jsou decentralizace energetiky, vývoj cirkularity materiálů, kyberbezpečnost a efektivní a ekologické zemědělství. Všechna tato témata by měla přispět k soběstačnosti a nezávislosti Evropy. Věříme, že tato témata budou v blízké době nejvíc rezonovat s investory.“

Dojde ke změně trhu kvůli válce nebo růstu sazeb?

Marek Moravec, managing partner fondu Nation 1

„Dostupnost kapitálu se z krátkodobého hlediska nezmění. Většina investičních fondů má nyní nabito na tři až pět let dopředu. Z pohledu valuací vnímáme do určité míry korekci, která nyní probíhá. Investoři budou opatrnější v určitých segmentech, kde současný ekonomický a geopolitický vývoj způsobí dlouhodobější dopady na poptávku.“ 

Andrej Kiska ml., partner Credo Ventures

„K výrazné změně trhu, nejsilnější minimálně od let 2008/2009, už došlo. A to a) kvůli úrokům, b) konci covidu, který byl pro softwarové řešení a některé start-upy velkým zdrojem růstu, c) kvůli válce.“

Jak transakce ovlivňuje propad technologických akcií a rostoucí náklady na financování?

Michal Ciffra, spoluzakladatel DEPO Ventures

„Určitě negativně, a to zejména v pozdějších fázích start-upu (Series B+). Zde jsou společnosti tlačeny k obezřetnému hospodaření, tak aby byly co nejdéle schopny vydržet s finančními prostředky z předchozího investičního kola. Společnosti budou volit namísto ambiciózních růstových plánů spíše status quo počítající s nižší investiční náročností. Některé z těchto společností jsou financované tzv. venture debt financováním, jehož rostoucí náklady budou
mít přímý negativní vliv na jejich cash flow.“ 

Vuk Vignjević, asset manažer RSJ Investments

„Větším důrazem na cash flow a náklady. Mantrou už není pouze růst. Venture kapitáloví manažeři pracují se svým portfoliem a pomáhají start-upům prodloužit dobu, po kterou si nebudou muset jít pro financování. Čekáme vyšší odpisy projektů, které nebude možné dále financovat. Současně se dá čekat částečné uvolnění na pracovním trhu v tomto segmentu, což je pro celý ekosystém velmi potřebné, a ukončení některých projektů v konečném důsledku přinese možnost vzniku nových.“

Andrej Kiska ml., partner Credo Ventures

„Jak klesly valuace z 40krát ARR na osmkrát ARR (Accounting Rate of Return je ukazatel účetní míry návratnosti – ukazuje částku zisku nebo výnosů, která je očekávaná na základě provedené investice – pozn. red.), tak klesly z 50krát až 100krát na 10krát až 15krát v předúpisových kolech financování. Tím pádem klesly i v sériích B a C (na venture kapitálovém trhu jde o druhé a třetí kolo financování start-upů – pozn. red.). Je jen otázkou času, kdy se to ukáže i v sérii A a seedových kolech (rané fáze investic do start-upů – pozn. red.). Vlastně mám pocit, že už se to poslední měsíc začíná pomalu ukazovat.“ 

Tomáš Matějček, partner skupiny Miton

„Vliv to určitě má, burzy jsou z hlediska valuací referenční. Každá firma – pokud roste a získává kapitál zvenku – jde jednotlivými vrstvami trhu až na burzu, takže změny na veřejném trhu relativně rychle propadnou až do raných investičních fází.“