Lidský kapitál, tedy soubor znalostí, fyzických i intelektuálních schopností, praktických dovedností a motivací, je pro trh práce stejně důležitý jako věcné statky, výrobní prostředky a infrastruktura. 

Světová banka zveřejnila žebříček lidského kapitálu, ve kterém srovnává 157 států světa. Jeho index, který sleduje trajektorii novorozeného dítěte až po jeho dospělost, kombinuje několik indikátorů zdraví a vzdělání – úmrtnost do věku pěti let a ve věku mezi 15 a 60 lety, průměrnou dobu vzdělávání do osmnáctého roku života a výsledkykterých děti dosahují ve školních testech. Cílem je zjistit, kolik lidského kapitálu jsou jednotlivé země schopné vyprodukovat, a jaká se tedy od nich očekává nejen produktivita na světovém trhu, ale i jaký bude jejich ekonomický růst.

Z výzkumu lze vyčíst i to, jak je v každé zemi kvalitní vzdělání – například v Jihoafrické republice dá studentovi jeden rok strávený ve škole jen 60 procent toho, co by získal za stejný časový úsek v Singapuru. V chudších státech navíc existuje značné riziko, že se dítě buď nedožije pěti let, a tedy nepřispěje do hromadění lidského kapitálu, nebo že nenastoupí do školy, natož aby dokončilo celý cyklus základního vzdělání, což je v bohatých zemích normou. Čas strávený ve škole pak může být neúměrný k nabytým vědomostem v závislosti na kvalitě učitelů a vzdělávací instituci. 

Podle výzkumu přitom každý rok ve škole navíc zvyšuje produktivitu člověka o osm procent. Dítě, které se vzdělávalo devět let, bude o 40 procent méně produktivní než to, které strávilo až do dospělosti ve škole 14 let. Podobně je to i u zdraví obyvatel, zvýšení investic do zdravotnictví zesílí intenzitu práce lidí o 3,5 procenta. Výsledky Světové banky jsou nemilosrdné i v dalších ohledech – každé úmrtí dítěte před pátým rokem zapříčiní menší produktivitu celku, a srazí tedy hodnocení celého státu.

Nedávno jste již předplatné aktivoval

Je nám líto, ale nabídku na váš účet v tomto případě nemůžete uplatnit.

Pokračovat na článek

Tento článek pro vás někdo odemknul

Obvykle jsou naše články jen pro předplatitele. Dejte nám na sebe e-mail a staňte se na den zdarma předplatitelem HN i vy!

Navíc pro vás chystáme pravidelný výběr nejlepších článků a pohled do backstage Hospodářských novin.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet.

Děkujeme, teď už si užijte váš článek zdarma

Na váš e-mail jsme odeslali bližší informace o vašem předplatném.

Od tohoto okamžiku můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Začít můžete s článkem, který pro vás někdo odemknul.

Na váš e-mail jsme odeslali informace k registraci.

V e-mailu máte odkaz k nastavení hesla a dokončení registrace. Je to jen pár kliků, po kterých můžete číst neomezeně HN na den zdarma. Ale to klidně počká, zatím si můžete přečíst článek, který pro vás někdo odemknul.

Pokračovat na článek

Česko se umístilo na 14. místě se skóre 0,78 na škále od 0 do 1. Tento výsledek je shodný s bodovým ohodnocením, které od Světové banky dostaly Velká Británie a Portugalsko. Nejlépe dopadl Singapur se skóre 0,88, nejhůře pak Čad s pouhými 0,29 bodu. Na prvních čtyřech příčkách figurují pouze asijské státy, kromě vítězného Singapuru i Jižní Korea, Japonsko a Hongkong (součást Číny), z Evropy se nejlépe umístily Finsko a Irsko se skóre 0,81. První desítku doplňují ještě Austrálie, Švédsko, Nizozemsko a Kanada.

Ačkoliv se Čechům nepodařilo předehnat Němce či Rakušany, získali lepší skóre než například Dánsko a Švýcarsko (shodně 0,77), Spojené státy (0,76) nebo Polsko (0,75). Slovensko skončilo až na čtyřicátém místě se skóre 0,69, těsně nad Lucemburskem.

Rozdíly panují mezi oběma pohlavími v Česku i ve všech zemích. Dívky u nás průměrně stráví do osmnáctého roku života více času ve škole, přesněji plných 14 let, chlapci zaostávají o desetinu. Podle kvality vzdělání si však ze školy odnesou jen tolik vědomostí, jako by v ní pobyli 11,7, respektive 11,6 roku. Podle harmonizovaných výsledků testů dosahují dívky lepších známek, je u nich také mnohem větší pravděpodobnost (95 procent), že se dožijí šedesátých narozenin než u jejich protějšků, a budou tedy v pracovním trhu produktivní.

Rozdíl mezi fyzickým a reálným časem stráveným ve škole

Reálné roky ve škole se vypočítají vynásobením let fyzicky strávených ve škole s poměrem výsledků testů a jejich maximálního možného ohodnocení, což je 625. Pokud je tedy čas strávený vzdělávacími účely deset let a výsledky testů jsou v dané zemi 400, výpočtem 10 x (400/625) dospějeme k číslu 6,4, které je zároveň i reálnou dobou, při které se dítě vzdělávalo.

Pro porovnání: fyzická doba strávená ve škole v Singapuru je téměř totožná jako v Česku, reálně si ale z výuky tamní žáci odnesou mnohem více: škola v děvčatech "zanechá" 13 let, ve chlapcích 12,8 roku. Tomu odpovídají i lepší výsledky u zkoušek. Naopak v Čadu stráví dívky ve škole 4,3 a chlapci 5,6 roku, přičemž skutečné přínosy odpovídají 2,2, respektive třem rokům.

Jedním z dalších záměrů Světové banky je též motivovat vlády, aby více investovaly do lidského kapitálu, od čehož je odrazuje hlavně fakt, že se mnohdy jedná o zdlouhavý proces. Banka ale počítá s tím, že podobně jako u hodnocení o snadnosti podnikání v jednotlivých zemích  bude státy pohánět národní hrdost a soutěživý duch.

Investice do lidského kapitálu mohou trvat desetiletí, posun vpřed v žebříčku však není dlouhodobou záležitostí. Index je totiž navržen tak, aby se zaměřoval primárně na budoucnost: výzkum je zrcadlem aktuálních podmínek, které se mohou rychle změnit, pokud vlády přijmou adekvátní opatření. Například rozhodnutí Francie zahájit začátek školní docházky od věku tří let zlepší její hodnocení dlouho předtím, než ekonomika pocítí reálný přínos. Návratnost investice je tedy viditelná, podle Světové banky navíc dopomůže ke zvýšení HDP na osobu.

Výsledky výzkumu však zůstávají lehce nepřesné kvůli tomu, že některá data jsou neúplná, ve světě je kupříkladu registrováno jen přibližně 65 procent narození a 35 procent úmrtí. Tyto nedostatky uznala sama Světová banka, doufá ale, že samotná existence indexu bude motivovat vlády ke shromažďování údajů, které jsou potřeba k provádění podobných výzkumů, aby byly co nejpřesnější. Tento počin přirovnala Deirdre Nansen McCloskeyová, profesorka Illinoiské univerzity v Chicagu, k luxusnímu sportovnímu vozu, který sestrojila Světová banka. Vlády mu musí vybudovat odpovídající silnice, aby je toto auto nezesměšnilo. 

Situace se ale zlepšuje. Na rozdíl od roku 1980 chodí v zaostalých státech do školy více dětí, dětská úmrtnost je nižší a člověk se oproti tehdejším 52 rokům dožívá 65 let. Zlepšování stavu v chudších zemích je ale stále během na dlouhou trať – například žena v Jižní Koreji má ke konci života šanci sfouknout z dortu až 85 svíček.

Index lidského kapitálu ve vybraných státech:

Pořadí

Název státu

Hodnocení

 1. 

Singapur

0,88

2.

Jižní Korea

0,84

3.

Japonsko

0,84

4.

Hongkong (Čína)

0,82

5.

Finsko

0,81

6.

Irsko

0,81

7.

Austrálie

0,80

8.

Švédsko

0,80

9.

Nizozemsko

0,80

10.

Kanada

0,80

11.

Německo

0,79

12.

Rakousko

0,79

13.

Slovinsko

0,79

14.

Česká republika

0,78

15.

Velká Británie

0,78

16.

Portugalsko

0,78

17.

Dánsko

0,77

18.

Norsko

0,77

19.

Itálie

0,77

20.

Švýcarsko

0,77

21.

Nový Zéland

0,76

22.

Francie

0,76

23.

Izrael

0,76

24.

Spojené státy

0,76

25.

Macau (Čína)

0,76

30.

Polsko

0,75

34.

Rusko

0,73

40.

Slovensko

0,69

43.

Seychely (nejlépe hodnocená africká země)

0,68

46.

Čína

0,67

53.

Turecko

0,63

73.

Saúdská Arábie

0,58

81.

Brazílie

0,56

88.

Makedonie (nejhůře hodnocená evropská země)

0,53

115.

Indie

0,44

126.

Jihoafrická republika

0,41

145.

Jemen (nejhůře hodnocená asijská země)

0,37

157.

Čad

0,29

Zdroj: Světová banka