Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení používaných při výkonu své činnosti. Tato povinnost potvrzující bezpečnost užívaných zařízení se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují takzvaně z domova, tj. mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu. Povinné revize musí provádět i bytové domy v soukromém i družstevním vlastnictví, které jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách.

Velké společnosti, výrobní podniky, nákupní a kancelářská centra či logistické parky provádějí revize zpravidla zcela v souladu se zákonem. O jejich zajištění se jim obvykle starají externí poskytovatelé Facility services, kteří za řádné a včasné provedení revizí a náležitou evidenci plně odpovídají. 

Problém však často nastává u menších firem, začínajících podnikatelů a živnostníků, kteří si této povinnosti mnohdy vůbec nejsou vědomi. Neznalost zákona ovšem neomlouvá. V případě státní kontroly či škody vzniklé poruchou nezrevidovaného zařízení jsou posléze vystaveni vysokým pokutám a nákladům, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

Co musím revidovat a jak často?

Co revidovat?

Zařízení

Lhůta

PC

2 roky

TV

2 roky

nabíječka na telefon

2 roky

rychlovarná konvice

1 rok

chladnička

2 roky

dataprojektor

2 roky

osvětlení

5 let

zásuvka

5 let

prodlužovačka

1 rok

elektrické kabely (ve zdi)

5 let

elektrická vrtačka

1 rok

elektrický kotel

5 let

plynový kotel

4 roky

klimatizace

5 let

hromosvod

4 roky

Pravidelné revize je nutné provádět především u veškerých elektrických zařízení, spotřebičů a elektroinstalací (kabely, zásuvky, osvětlení, PC, elektrické nářadí, lednice, elektrický kotel apod.). Dále je nutné pravidelně kontrolovat také plynová zařízení (plynový kotel či bojler aj.), zdvihací zařízení (výtah, výsuvný žebřík či plošina apod.), tlakové nádoby a v neposlední řadě hromosvody. Revizi je vždy nutné provést při jejich nové instalaci či úpravě jejich funkčnosti, a dále pokaždé před uplynutím zákonem stanovené lhůty. Přehled lhůt u nejběžnějších technických zařízení naleznete v boxu.

Uvedené lhůty platí při užívání zařízení v běžných podmínkách. Pokud jsou zařízení vystavena vysokému teplu, vlhkosti, či jinému extrémnímu prostředí, je nutné revize provádět častěji.

Zanedbaná revize tratí vaše peníze

V případě zanedbání povinných revizí hrozí podnikatelům i bytovým domům nemalé pokuty. V případě, že revize nebude provedena vůbec nebo nebude dodržena zákonem stanovená lhůta, může být firmě, živnostníkovi či bytovému domu ze strany orgánů státního dozoru udělena pokuta až do výše 2 000 000 korun. Pokud by revize nebyla provedena řádně a v požadovaném rozsahu, hrozí vám pokuta až 1 000 000 korun.

Finanční sankce ze strany státu ovšem není jediným rizikem, kterému se při zanedbání revizí vystavujete. Pokud by byla v důsledku nesprávného fungování nezrevidovaného zařízení způsobena škoda (věcná, či na zdraví), mohla by následně pojišťovna z důvodu zanedbání revize krátit pojistné plnění.

Pokud by si například zaměstnanec popálil ruku o poškozenou rychlovarnou konvici, nebo kvůli její závadě vyhořela kancelářská budova, tyto náklady zaplatíte jako podnikatel ze své kapsy.

Pokud si pronajímáte prostory v office centru, nezapomeňte, že správce daného objektu odpovídá pouze za revize technických zařízení, která jsou umístěna ve společných prostorách. U zařízení, která jsou v kanceláři ve vašem vlastnictví (např. PC, prodlužovačka a další), si musíte pravidelnou kontrolu zajistit sami. 

Kdo revizi provádí?

Revize smí provádět výhradně revizní technik, který disponuje platným oprávněním k výkonu této činnosti. Jeho úkolem je technická zařízení zkontrolovat a podat o jejich stavu revizní zprávu. Za řádné a správné odvedení této činnosti je osobně odpovědný, není však již odpovědný za případnou opravu poškozených zařízení. V případě, že firma či bytový dům využívají služeb některého z poskytovatelů Facility managementu, bývá pravidelné zajišťování revizí součástí těchto služeb.

Kolik mě to bude stát?

Cena revize se liší dle kontrolovaného předmětu a rozsahu revize. U elektrického spotřebiče se první revize obvykle pohybuje kolem 200 korun, při opakované revizi přístroje pak zaplatíte mezi 25 až 125 korunami. Za revizi samostatného plynového kotle si ale připlatíte. V průměru vás vyjde na 2 500 korun. Cena revize přívodu plynu se pohybuje kolem 900 korun. Za revizi elektroinstalací pak zaplatíte zhruba 1 500 korun. Revizí musí ale projít i žebřík či hromosvod. Kontrola žebříku vás vyjde na 200 korun, hromosvodu u menšího objektu stojí přibližně 1 100 korun.

Zbývá vám ještě 0 % článku
Předplatné za 40 Kč na 4 týdny
  • První měsíc za 40 Kč, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se