Manufacturing execution systems neboli Výrobní informační systémy jsou známé pod zkratkou MES. Stále více firem jich využívá ke zkvalitnění a zefektivnění vlastní výroby. V mnoha zemích po celém světě jsou již standardní součástí produkce. I v naší republice se najdou společnosti, které je využívají k lepšímu přehledu vedení a hladšímu průběhu výroby.

Každá firma dokáže detailně kalkulovat výnosy a náklady výroby. Ve chvíli, kdy má zjistit stav produkce v danou chvíli, nastává většinou problém. Výrobním ředitelům a šéfům výroby se pak těžko řídí a optimalizují procesy, když neví, co je vyrobeno a spotřebováno dnes, v jaké fázi se právě nachází výrobní zakázka a podobně. To, že budou mít tyto informace později, jim v daném momentě příliš nepomůže.

 

Je potřeba znát mnoho aspektů výroby. Šéf výroby by měl mít neustále k dispozici informace o stavu zakázek a jejich plnění. S tím souvisí i efektivita strojů a lidí, důvody nevýrobních časů či prostojů a další důležité poznatky, které pomáhají při rozhodování, co udělat pro zvýšení produktivity. Pro výrobní ředitele jsou systémy MES nedocenitelným pomocníkem ve sledování celého výrobního procesu, který mnohdy bývá složitý a bez detailního přehledu o výrobě může vedoucí pracovník těžko dělat důležitá rozhodnutí. Ukážeme si to i na konkrétních příkladech.

Už žádné zbytečné papírování

Například evropská společnost Paccor se zabývá vývojem a výrobou obalových materiálů pro nápoje či catering a chtěli zvýšit produktivitu výrobních strojů a zároveň omezit „papírování“ spojené s produkcí obalů. Dalším segmentem, který dlouhodobě volal po zlepšení, byla logistika. Stručně řečeno chtěli informační systém, který pokryje oblast sběru dat z výroby i pokročilé řízení logistických procesů.

Uplatnil se u nich podrobný sběr dat z výroby i monitoring a řízení skladových procesů. Systém je v praxi ovládán pomocí dotykových terminálů umístěných u výrobních strojů. Další data do systému odesílají samy stroje. Jak to přesně vypadá?

U stroje je umístěn terminál s displejem. Zaměstnanec se na něm přihlásí a zaeviduje také materiál nebo díl, se kterým bude pracovat. Pokud dojde k problému, zadá pracovník do terminálu důvod poruchy. Po skončení práce opět zanese údaje do systému. Výroba tak běží bez manipulace s papíry. Lidé u strojů mají všechny potřebné informace k dispozici okamžitě.

V logistice znamenalo zavedení systému zpřehlednění příjmu nakupovaných materiálů, naskladnění, předání do výroby, příjmu z výroby a zajištění expedice. Současně mohou výrobky zaměstnanci a manažeři zpětně dosledovat.

Musíme si uvědomit, že MES systémy tady nejsou kvůli tomu, aby stály zaměstnancům za zády a hlídaly každý jejich krok. Mají zlepšit jejich práci a v lecčems ji usnadnit. Mám tím na mysli například „vševědoucí“ terminály, které zaměstnancům uvolňují ruce, a nemusí se tak zabývat neustálým vypisováním a archivací dokumentů.

Bez čekání

Druhým příkladem z praxe je firma KBA-Grafitec, která se zabývá výrobou tiskových strojů, potřebovala zkvalitnit interní logistiku a evidovat data zakázkové výroby. Proto se rozhodla začlenit do současného podnikového systému přednastavené řešení, které kromě standardních funkcí odráží zkušenosti s děním v podobných firmách.

Hlavním účelem je, aby měli všichni pracovníci přehled o stavu materiálu, s nímž mohou pracovat. Dělník má tak například možnost ještě před zahájením práce zjistit, zda bude mít k dispozici vše potřebné pro dokončení zakázky, nebo kdy to bude možné. Tím odpadnou prostoje, kdy se s prací začne a pak se na materiál musí čekat, protože chybí. Ve výsledku to znamená ušetřený čas i peníze. Pracovník se může věnovat jiné činnosti a zakázce se začne věnovat, až je vše potřebné po ruce.

Přehled o efektivitě

Proces výroby lze vždy zlepšovat. Moderní systémy MES a WMS pomáhají po celém světě. A dobrou zprávou je, že i v České republice již existují společnosti, kterým jde o promyšlené nakládání s materiálem a pracovními možnostmi svých zaměstnanců. Díky systému MES mají firmy i lepší přehled o efektivitě. Lidé dostávají prémie podle skutečně odvedené práce zaznamenané v systému a existuje i přehled o využití strojů. Všechny prostoje jsou zaměstnanci povinni zaznamenat, je proto v zájmu každého, aby práci odvedl poctivě a bez prodlev.

Užitečný je i přehled o poruchovosti strojů, dá se tím například předejít vážnějšímu výpadku výroby přesunutím na jiné kapacity. Ve spojení s propracovanou logistikou pak ubývá dalších zpoždění a neefektivního přebíhání mezi různými úkoly. Vše běží, jak má a lidé v řízení i ve výrobě se mohou věnovat tomu, co je opravdu důležité: své práci.

/autor článku působí jako ředitel divize logistiky ve společnosti AIMTEC a.s./