Novela energetického zákona například stanoví míru kontroly nad energetickým trhem, vytváří prostor pro dohodu mezi odběratelem a dodavatelem a určuje, co je a není nelegální odběr.

Podle ministerstva průmyslu bude i nadále platit, že dodavatel obnoví dodávku elektřiny až poté, co zákazník uhradí vzniklou škodu. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Martin Říman ujistil, že samotné poškození plomby nebo elektroměru nebude znamenat řízení se zákazníkem o neoprávněném odběru. Podle zákona bude totiž nutné současně prokázat, že zákazník odebral víc elektřiny, než zaplatil.

Nová právní úprava postihu černých odběratelů ale vyvolala kritiku senátora a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Ten tvrdí, že odběratel je v případě černého odběru vůči dodavateli v nepřiměřeném postavení. Pokud se s ním chce soudit, může to trvat i rok, ale po celou dobu bude bez proudu. Čunek poukazoval na to, že elektroměr musí být přístupný a nezamčený. Třeba znesváření sousedé si podle něj mohou vyřizovat účty tak, že jeden druhému poškodí elektroměr, a pak ho udá. Říman ale tuto úvahu odmítl s tím, že takové případy se v praxi nevyskytují.

Nová práva a povinnosti

Distribuční firmy budou mít také nově povinnost zajistit jednotlivé části elektroměru proti neoprávněné manipulaci. Navíc budou muset pravidelně kontrolovat správnost měření.

Říman jako příklad snazšího podnikání v energetice uvedl, že regulační výkazy podávané Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) se budou týkat jen velkých firem. K žádosti o udělení licence na obchodování s elektřinou už také nebude nutné přikládat podnikatelský plán a udělení licence na obchod bude automatické.

Předloha také ERÚ ukládá, aby spolupracoval i s občanskými sdruženími na ochranu práv spotřebitelů energií. Dále navyšuje odpovědnost za jadernou škodu za každou nehodu u jaderných elektráren ze šesti na osm miliard korun. Vzrůst má i státní záruka za škody způsobené jadernými elektrárnami ze šesti na osm miliard korun.

Distributoři elektřiny budou také muset opatřit všechny nově vybudované rozvody vysokého napětí zařízením na ochranu ptactva. Provozovatelé rozvodných soustav budou v zastavěných částech obcí hradit výstavbu přípojek nízkého napětí.