Česká republika a Slovensko patří mezi státy, v nichž podíl lidí pracujících na částečný úvazek je téměř nejnižší z Evropské unie. Vyplývá to z údajů dostupných na stránkách Evropského statistického úřadu (Eurostat), které zachycují situaci v uplynulém roce.

V ČR podíl zaměstnanců se sníženou pracovní dobou představoval loni na celkové zaměstnanosti jen 4,3 procenta. ČR tak patří spolu s Maďarskem třetí až čtvrtá pozice v pomyslném pořadí států podle nejnižšího podílu lidí pracujících na částečný úvazek.

Slovenko figuruje díky 2,5 procenta na druhém místě. Vůbec nejméně zaměstnanců na zkrácený úvazek pracovalo v uplynulém roce mezi státy EU v Bulharsku - jejich podíl na všech pracujících tam loni představoval jen dvě procenta.

Západ to vidí jinak

Naopak opačný pól pořadí už tradičně v loňském roce opanovalo Nizozemsko, kde takřka polovina pracujících má nějakým způsobem zkrácený pracovní úvazek (46,8 procenta). S velkým odstupem za ním na druhém místě je Švédsko (25,7 procenta) a na třetím Německo (25,2 procenta).

Unijní průměr dosahuje 17,6 procenta a průměr eurozóny, tedy unijních států platících eurem, je 19,3 procenta.

Obecně se dá říct, že mezi západem a severem EU a novými členskými státy bloku ze středu a východu Evropy panují výrazné rozdíly. Ze zemí, které bývaly součástí komunistického východního bloku, má částečný úvazek nejvíce lidí v Rumunsku, kde jejich podíl činil v loňském roce 8,6 procenta.

Částečná zaměstnanost jako podíl na celkové zaměstnanosti (v procentech) v roce 2008

EU-27 17,6
Eurozóna 19,3
Belgie 22,4
Bulharsko 2,0
ČR 4,3
Dánsko 23,9
Německo 25,2
Estonsko 6,3
Irsko 18,1
Řecko 5,4
Španělsko 11,8
Francie 16,7
Itálie 14,1
Kypr 6,7
Lotyšsko 5,5
Litva 6,4
Lucembursko 17,8
Maďarsko 4,3
Malta 11,3
Nizozemsko 46,8
Rakousko 22,6
Polsko 7,7
Portugalsko 8,6
Rumunsko 8,6
Slovinsko 8,1
Slovensko 2,5
Finsko 12,7
Švédsko 25,7
Británie 24,2

Zdroj: Eurostat