SPECIÁL
Učte se s Finweb.cz
ŠKOLA INVESTOVÁNÍ

Německo je největší evropskou ekonomickou s více než 80 miliony spotřebiteli. Přestože podíl spotřeby na HDP není tak vysoký jako ve Spojených státech, tak německé spotřebitelské indexy jsou globálně sledovány jako jedny z hlavních indikátorů vývoje evropské ekonomiky.

Pokud se hladina optimismu zvyšuje a indexy rostou, znamená to dobré vyhlídky nejen pro Německo, ale pro celou evropskou ekonomiku včetně České republiky. Zaslouží si tedy náležitou pozornost. Mezi nejsledovanější patří indexy IFO, GFK a ZEW.

Index IFO

Nejrespektovanějším indexem je IFO mnichovského ekonomického institutu. Ve své téměř devatenáctileté historii potvrdil mnohokrát své kvality. V minulém roce předpovídal s předstihem pád ekonomiky. Dlouhodobě se pohybuje se v rozmezí 80 a 120 bodů a svých historických minim dosáhl v březnu letošního roku.

Ifo_business_climate.jpg

Graf: dlouhodobý vývoj IFO a jeho subindexů

Dotazníkový průzkum je prováděn mezi přibližně 7000 firmami zabývající se výrobou, stavebnictvím, průmyslem a obchodem (žádné firmy z finančního sektoru). Dotazy směřují na míru spokojenosti se současným ekonomickým klimatem v zemi a výhledem ekonomiky na následujících 6 měsíců v oblastech objemů produkce, vývoje cen, objednávek a stavu zásob.

Data jsou získávány z každého sektoru zvlášť a na jejich základě se tvoří dva subindexy (subindex současné situace a očekávání), ze kterých se geometrickým průměrem spočítá index celkového ekonomického klima. Odpovědi jsou váženy vzhledem k důležitosti odvětví. Index je zveřejňován na měsíční bázi přibližně v třetím týdnu následujícího měsíce.

 

Ifo_vs._prumyslova_produkce.jpg

 

Graf: Index IFO (modrý) předbíhá výkony německé průmyslové výroby (červený)

Index ZEW

Index ekonomických očekávání ZEW centra pro evropský ekonomický výzkum v Mannheimu je prováděn od roku 1991 mezi 350 institucionálními analytiky převážně v německých bankách. Základem indexu jsou odpovědi na 9 dotazů týkající se vyhlídky ekonomiky v horizontu půl roku. Pouze jeden z dotazů je zaměřen na současnou ekonomickou situaci.

Kladný výsledek indexu znamená, že nadpoloviční většina expertů je optimistická s ohledem na budoucí vývoj ekonomiky. Je zveřejňován přibližně v polovině následujícího měsíce. Dlouhodobým průměrem indexu je 26 bodů.

Index GFK

Dalším německým indexem je GFK. Ten sestavuje Norimberská společnost GFK Group na základě průzkumu spotřebitelské důvěry 2000 občanů už od roku 1980. Základem indexu jsou odpovědi na otázky týkající se globálního ekonomického vývoje i osobní finanční situace jednotlivců. Je zveřejňován nepravidelně ke konci každého měsíce.

Index se zajímá o celkovou ekonomickou situaci, finanční situaci jednotlivců, názor na inflaci, nákupy zboží dlouhodobé spotřeby a tvorbu úspor. Dotazování mají šest možností odpovědi, ve výsledku se však pouze odečte souhrn pozitivních a negativních odpovědí. Jestliže převáží počet pozitivních odpovědí, index je kladný a naopak. Dlouhodobě se index pohybuje mezi +60 a -60 s průměrem kolem nuly.

Srovnání

Mezi indikátory existují velké rozdíly, každý má svoji vypovídají schopnost pro specifickou část ekonomiky. Přestože vzájemné porovnávání indexů může přinést výsledky, užitečnější je sledovat jejich vývoj v čase a chování v různých situacích. U všech se počítají se pouze pozitivní a negativní odpovědi (neutrální se vyřazují) a všechny indikátory bývají zveřejňovány na měsíční bázi.

Základním rozdílem jsou odlišní respondenti každého průzkumu - IFO oslovuje podnikatele z různých sektorů ekonomiky, ZEW finanční analytiky a GFK spotřebitele. Počet respondentů jednotlivých průzkumů se také značně liší. Přestože dlouhodobý směr indikátorů je stejný, tak ne každý měsíc se indexy pohybují stejným směrem.

IFO index má nejvíce respondentů, je ze všech tří nejméně volatilní a vysílá tak nejméně falešných signálů. Nejlépe odhaduje vývoj ve firemní sféře. Předstihuje nejvěrněji ukazatele vývoje průmyslu a HDP. Svoji nízkou volatilitou a vysoké spolehlivosti vyhrává u investorské veřejnosti.

GFK je dobrým indikátorem budoucích spotřebitelských výdajů a je nejvíce podobný americkým spotřebitelským indikátorům Conference Board a Michiganskému indexu. Na rozdíl od ostatních německých indexů jsou cílem průzkumu jednotlivci, a proto tento index vyjadřuje spíše nálady občanů než firem.

Problémem ZEW je jeho vysoká volatilita. Může to být způsobeno nižším počtem respondentů, kterých je ve srovnání s IFO pouze 5 %. Na druhou stranu je však díky nízkému počtu respondentů index ZEW zveřejňován nejdříve ze všech německých sentiment indexů přibližně v polovině následujícího měsíce a tvoří tak benchmark pro později zveřejněné indexy. Ze všech indikátorů je nejvíce zaměřen do budoucna a současnou situací se na rozdíl od zbývajících indexů téměř nezabývá.

Informace na závěr

Interpretace indexů není snadná a v úvahu se musí vzít i zhruba měsíční zpoždění dat za skutečností. Výsledků však mohou využít všichni obchodníci, protože zveřejnění popsaných indexů má okamžité dopady na měnové, akciové i komoditní trhy.

Součástí výzkumu ZEW a GFK je i vyhodnocení dotazů na vývoj v dalších ekonomikách Evropské unie. Přestože tyto vedlejší indexy mají svoji váhu, jejich dopad na trhy je daleko nižší. V posledním dílu seriálu o spotřebitelských indexech se podíváme na britský Nationwide index a spotřebitelské indexy Eurostatu.