Stát dosud nestihl plně zakonzervovat mosty a silnice, jejichž výstavbě dal v srpnu stopku ministr Vít Bárta (VV). Až do začátku listopadu zůstaly tak, jak je dělníci opustili. Podle odborníků hrozí nyní kvůli silným mrazům a sněhu poškození staveb, což by znamenalo další prodražení silnic. Ministr jejich stavbu v srpnu zastavil právě kvůli úsporám.

"Jednáme o tom, jak to poškození přes zimu minimalizovat, a které práce provést," řekl mluvčí společnosti Viamont DSP Richard Bauer. Firma se podílí na stavbě první části obchvatu České Lípy, která měla být hotova v únoru a stát 600 milionů korun.

Investorem staveb je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), které dalo pokyn ke konzervování stavby 1. listopadu, tedy až po třech měsících po rozhodnutí o konzervaci a pár týdnů předtím, než Česko zasypala sněhová kalamita. Konzervace bude stát 80 milionů, ještě letos se utratí 30 milionů. V rámci konzervace stavby se první část obchvatu částečně zprůjezdní. Ředitelství ovšem popírá verzi Viamontu, že se stavba nestihla zabezpečit včas a že se nyní de facto zachraňuje. "Z našeho pohledu běží standardní práce," říká mluvčí ředitelství Martina Vápeníková. O víkendu ale pokrývala stavbu vrstva sněhu.

Kolik má konzervace staveb stát peněz, počítaly pro ředitelství samy firmy, které zastavené silnice stavěly. "Podle nás by konzervace stála 120 milionů a dokončení 140 milionů. Je lepší vše dokončit," říká mluvčí společnosti Viamont Richard Bauer.

Kvůli nedostatku peněz musely odjet stroje i ze tří silnic první třídy na severní Moravě. Ani tam není situace se zabezpečením staveb proti zimě a dešti vyjasněná. "Jednání se stále vyvíjejí," řekl Pavel Borek, ředitel společnosti Firesta, pod niž spadá silnice mezi Skřečoní a Bohumínem. Více informací prý na přání ředitelství silnic nemůže sdělit.

Přitom zimní období je pro stavby nejvíce rizikové. "Pokud nedojde před zimou k dostatečné ochraně, hrozí obrovské škody a prodražení stavby," řekl František Lehovec z Dopravní fakulty ČVUT. Podle něj chybí přesná analýza toho, kolik bude zakonzervování a odkonzervování silnic stát a zda se vůbec ušetří. Ministerstvo náklady jen odhaduje - má jít o stovky milionů korun.

Konzervace staveb v praxi znamená, že firmy musejí zabezpečit, aby nezatékalo do mostních konstrukcí, aby se nesesouvala zemina na těleso silnice nebo aby mrazy nepotrhaly spáry mostů.

I díky zastavení čtyř dopravních staveb a úsporám na dalších ministr Vít Bárta v polovině září počítal s tím, že letos ušetří na silnicích až čtyři miliardy korun. Číslo bude ale v konečném důsledku menší, protože do něj ministerstvo nezapočítalo náklady na konzervaci staveb a jejich oživení. Letošní úspory se tak mohou snížit až o miliardu korun.

 

Rozestavěné projekty, na nichž byly ukončeny práce

Obchvat České Lípy

mimoúrovňová křižovatka Sosnová
Původní předpokládaná cena stavby: 559 855 021 Kč

Mokré Lazce

Silnice I/11, hranice okresů Opava a Ostrava
Původní předpokládaná cena stavby: 3 622 259 980 Kč

Ostrava - Prodloužená

Místecká II. Stavba
Silnice I/56
Původní předpokládaná cena stavby: 609 405 998 Kč

Skřečoň - Bohumín

Silnice I/67
Původní předpokládaná cena stavby: 835 497 111 Kč

Obchvat u České Lípy
Most u Sosnové na Českolipsku dosud není zabezpečený. Zima přišla dřív, než firmy stihly rozestavěný obchvat kompletně zakonzervovat.
foto: HN - martin Svozílek