Rakouská vláda podle listu Wiener Zeitung na "protiatomovém summitu" přislíbila, že přijme zákon, který by zavedl povinnost pro energetické společnosti zavést certifikaci zdroje energie a donutil by je deklarovat, že konečným spotřebitelům dodávají pouze elektřinu nepocházející z jaderných elektráren.

Jenže to má jeden háček – původ elektřiny již dodané do sítě, je nemožné zjistit. ,"My prodáme elektřinu zde a pak ji obchodníci uplatní na trhu zde nebo třeba vyvezou – ale my to již nedokážeme rozklíčovat," vysvětluje mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

"Rozlišit jadernou a nejadernou elektřinu je nesmysl. Snaha Rakouska je opětovný politický tlak," přidává se energetický analytik PPF Generali Petr Novák.

HNByznys na facebooku

/klikem na ikonu vstupte na profil/

Za vším stojí aktivisté

Rakouská vláda původně prosazovala, že by rozšířila své energetické kapacity a do roku 2014 by se stala čistým vývozcem elektřiny. Tím by se přinejmenším z pohledu energetické bilance stala zemí bez jaderného proudu.

"Nemyslím si, že se Rakousko stane již do roku 2014 energeticky soběstačné, tak aby nemuselo dovážet elektřinu z ČR," reaguje Novák.

Ekologičtí aktivisté ale i přesto požadovali ještě radikálnější přístup k elektřině z jaderných zdrojů a představitelé kabinetu jim vyšli vstříc.

Slíbili přijmout zákon, který by nakazoval společnostem dodávajícím elektřinu, aby nejpozději od 1. ledna 2015 jednoznačně deklarovali, od koho proud nakupují a z jakých zdrojů elektřina pochází. Zároveň by jim zákon zakázal, aby spotřebitelům dodávali elektřinu jaderného původu.

Mluvčí Greenpeace ČR Lucie Jakešová upozorňuje na to, že se nejedná o zákon zakazující nákup "jaderné" elektřiny, nýbrž zákon zavádějící povinnou certifikaci původu energie. Elektřinu samozřejmě nelze rozlišit fyzicky, je ji ale možné rozlišit ekonomicky a účetně, vysvětluje Jakešová.

Trh by musel být regulován

V současnosti se odhaduje, že z jaderných zdrojů pochází asi čtyři procenta proudu spotřebovaného v Rakousku. Kolik ale plyne přímo z České republiky, je z výše zmíněných důvodů nezjistitelné.

"Navíc Rakousko dováží často elektřinu z Polska, která přes nás jen protéká," doplňuje Kříž.

"Na tom mohou vydělávat pouze podvodníci s prodejem podobných přístrojů do zásuvek, jak se už dělo," předvídá Novák.

Snaha rakouské vlády by tak bez určité regulace trhu a burzovních obchodů přišla podle všeho vniveč.

,,Podle nás by bylo v zásadním rozporu s pravidly EU o volném obchodu i se snahou EU naprosto odstranit bariéry v obchodu na trhu s elektřinou. Navíc nevíme, jak by tento požadavek původu byl aplikovatelný pro burzovní obchody," reaguje Kříž.

Česká republika loni vyvezla nejvíce elektřiny právě do Rakouska. K tamním spotřebitelům ji podle rakouského regulačního úřadu E-Control přiteklo 10 TWh. Celková rakouská spotřeba činila loni 68,6 TWh, domácí elektrárny však vyrobily jen 60 TWh.