Evropská komise ve středu kritizovala Českou republiku za využívání evropských fondů a za to, že dosud nepřijala zákon o státní službě.

Ve středečních doporučeních komise také Česko vyzvala, aby snížilo rozdíly ve zdaňování zaměstnanců a živnostníků a omezilo zdanění práce.

Stejně tak vyzvalo k zavedení pozdějšího odchodu do důchodu a zdůraznilo opatření na podporu růstu.

Je zapotřebí přijmout zákon o státní správě, zdůrazňuje EK. Zákon by měl "zajistit stabilní, efektivní a profesionální státní administrativu". "V souvislosti s nadcházejícím obdobím 2014 a 2020 je potřeba zlepšit správu evropských fondů", uvedla komise ve svých každoročních doporučeních. V této souvislosti také zdůrazňuje potřebu zavést protikorupční strategii pro letošek a příští rok.

Co se týká doporučení k daňové politice ČR, neplánuje ministerstvo financí v rámci stability podnikatelského prostředí do konce mandátu této vlády výrazněji zasahovat do nastavení daňové politiky," řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ministerstvo financí je podle Jakoba toho názoru, že nyní je třeba se zaměřit na hospodářský růst, založený ovšem na zdravých veřejných financích, jejichž schodek zůstane pod třemi procenty hrubého domácího produktu.

ČR je jedinou zemí Evropské unie, která zákon o státní správě nemá, přestože se k jeho přijetí zavázala při vstupu do EU. Česká vláda dnes projednávání návrhu zákona o úřednících opět odložila.

Česká republika by měla omezit vysoké zdanění práce a pozměnit daňový systém, aby méně brzdil ekonomický růst. Komise navrhuje zdanění bydlení a dopravních prostředků. Dále by měly být sníženy rozdíly ve zdanění zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, zdůraznila EK.

Přibližně 100 miliard korun z evropských fondů určených pro Českou republiku by mohlo propadnout kvůli tomu, že se je nepodaří vyčerpat. Řekl to stínový ministr pro místní rozvoj za ČSSD Jiří Zimola. Jeho stínový kolega pro resort financí Jan Mládek zase varoval před možným skrytým dluhem pro příští vládu ve výši 150 až 250 miliard korun.

Lepší efektivita zdravotnictví a romské děti

Česká vláda by měla významně zlepšit efektivitu nákladů ve zdravotnictví, zejména v nemocniční péči, která je podle EK rozšířenější než v ostatních členských zemích unie.

Zpráva připomíná účast romských dětí na předškolní péči. "ČR by měla významně zvýšit počet inkluzivních předškolních zařízení, zejména se zaměřením na děti do tří let a na účast romských dětí," uvedla komise. Praha by měla přijmout a zavést zákon o soukromých školkách a posílit kapacity státních předškolních zařízení, uvádí EK.

Řada připomínek se objevila už v loňských doporučeních, například pokud jde o změny v daních, důchodovém systému či o "co nejrychlejší zavedení zákona o státní službě".