Na trhu zásilkových služeb vládne silná konkurence, která se zostří i příchodem Amazonu do Česka. Nabídka prorodinných aktivit se může proto stát pro firmu zajímavým benefitem, jak o některé zaměstnance v budoucnu nepřijít.

Největším problémem práce v kurýrních službách je vysoká pracovní vytíženost, především ve špičkách - třeba před Vánocemi. „Máme pětidenní pracovní týden, směnný provoz. V nárazových obdobích firma DPD vykrývá kmenové zaměstnance brigádníky, abychom zaměstnance příliš nepřetěžovali. Pomáhat ale chodí i manažeři, aby na vlastní kůži zažili, jak náročná je to práce,“ říká personální ředitelka zásilkové firmy DPD Soňa Štroufová. 

 „Nekonečným zvyšováním mezd konkurenci dlouhodobě čelit nemůžeme, ale můžeme lidem nabídnout přátelské pracovní prostředí, otevřenou firemní kulturu, kde se cítí dobře a kde mohou říci svůj názor. Takový přístup je pak motivuje k vysokým výkonům. Proto se dlouhodobě zabýváme zlepšováním podmínek pro soulad osobního života a práce,“ vysvětluje Štroufová.

Stává se, že zaměstnanci jdou kvůli vyšší mzdě jinam, v DPD však zaznamenávají i případy, kdy se lidé chtějí vrátit. „Když si děláme s odcházejícími zaměstnanci pohovory, proč jdou pryč, obvykle bývají hlavním důvodem finance a pracovní vytíženost nebo monotónní práce a nedobrá dopravní obslužnost. Kvůli dobré atmosféře a mezilidským vztahům se ale k nám někteří po čase vracejí,“ sděluje personální ředitelka firmy.

Teplo v depech za miliony korun 

Jedním z kroků, které prokázaly, že firma má o starosti svých zaměstnanců opravdu zájem, byl projekt Jak se staví sen, který pomohl vylepšit pracovní prostředí v depech a na pracovištích, rozesetých na 12 místech republiky. Firma investovala několik milionů korun do podlahových krytin, vyhřívacích lamp a podložek, aby skladníci, a skeneři, kteří na depech skenují zásilky, byli v zimě v teple. Také nainstalovala mobilní klimatizace pro horké dny.

„Jelikož nemáme klasické recepce pro klienty, zřídili jsme v depech zákaznické zóny, aby naši zaměstnanci mohli s klienty jednat v příjemnějším prostředí,“ vypočítává další zlepšení Štroufová.

Podle jejích zkušeností je nejlepším způsobem, jak začít ve firmě vytvářet podmínky pro slaďování práce a rodiny, s lidmi se setkávat, mluvit, naslouchat jim. V případě společnosti, jejíž zaměstnanci tráví pracovní čas v terénu, je potřeba, aby za nimi management na depa jezdil a získávat nápady na změny. To se stalo základem pro rozvoj prorodinných aktivit v DPD, za něž firma získala mezinárodně uznávané certifikáty v projektu MPSV Audit rodina & zaměstnání a ocenění v soutěži Firma přátelská rodině.

Podněty na zlepšení dávají sami zaměstnanci

Návrhy, jak by šlo lépe organizovat práci, aby si lidé mohli více užívat ve volném čase svých rodin, vzešly od zaměstnanců ze zaměstnaneckého průzkumu. Zároveň vznikla i pracovní skupina, která od zaměstnanců v regionech sbírala návrhy, co vše by pro sladění práce a rodiny ve firmě přivítali.

Na řadu tak přišel i jeden z nejpalčivějších problémů zmiňovaných v průzkumech spokojenosti - pracovní doba dobírkových pokladní. „Hotovosti vybírají u klientů kurýři až do večera, a naše pokladní proto musely být na odpolední směně do pozdních večerních hodin. Nemívaly čas ani na své rodiny ani na vnoučata. Zavedením vkladů do bank a hotovostních terminálů pro vkládání hotovosti se nám podařilo přesunout směnu pokladních na dopolední směny,“ uvádí Štroufová.

Také se podařilo najít způsob, jak se vyrovnat s monotónností některých prací, kvůli nímž někdy lidé odcházeli. Vedoucí se stará, aby se zaměstnanec co nejčastěji střídal na různých pracovních činnostech, a měl tak pestřejší náplň práce, více podnětů a necítil se unavený ze stereotypní činnosti.
Na přání zaměstnanců se posunul konec flexibilní pracovní doby u nesměnných pracovišť o hodinu dřív, aby lidé si v případě potřeby stihli vyřídit různé osobní záležitosti. "U směnných provozů to sice není možné, ale směny se plánují tak, aby se vedoucí týmů dopředu mohli se zaměstnanci na obsazení směny domluvit," dodává personální ředitelka DPD.

O firmách, které se zaměřují na soulad práce a osobního života, čtěte v pondělních HN v rubrice Kariéra.

Čtěte více v Hospodářských novinách