Česká republika má prvního předčasně zletilého podnikatele. Podle zjištění Radiožurnálu vyhověl Okresní soud v Českých Budějovicích žádosti 16letého studenta. Mladík chce podnikat v oblasti marketingu a internetového obchodu.

Prozradit totožnost 16letého mladíka z Českých Budějovic tamější okresní soud nechtěl.

Součástí důkladného posudku soudkyně bylo i ověření mladíka ve škole. „Kolegyně, která věc posuzovala, dospěla k závěru, že dotyčný má dobrou představu o tom, co by chtěl provozovat a jaké povinnosti mu z toho vyplývají,“ uvedl pověřený místopředseda českobudějovického okresního soudu Miroslav Jurman.

Předčasné zplnoletnění kvůli podnikání umožňuje od ledna nový občanský zákoník. Mladík možnosti využil hned v prvním týdnu nového roku. Rozhodnutí vydal soud tento týden, tedy zhruba dva měsíce od podání žádosti.

Podle právníka Františka Korbela, který je spoluautorem nového občanského zákoníku, bude podobných případů rychle přibývat.

Doprovodný zákon ovlivní od ledna přes 70 zákonů. Mezi nimi i živnostenský - čtěte ZDE

Odhaduje, že by mohly na soudy dorazit i tisíce žádostí ročně. Především v informačních technologiích a souvisejících oborech často provozují výdělečnou činnost už studenti středních škol.

V minulosti se možnosti zplnoletnění využívalo prakticky jen pro účely sňatku. Podle nového kodexu se mohou lidé ve věku před prahem zletilosti nechat zplnoletnit vedle podnikání také například v případě domácího násilí.