Celková výše přímých investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest od vstupu Česka do EU je 415 miliard korun. Investice podpořily vznik více než 145 000 pracovních míst. Mezi největší investory v ČR patří společnosti Hyundai, Mondi Packaging Paper Štětí, Volkswagen (Škoda Auto) a Daikin Industries. Vyplývá to z údajů agentury CzechInvest.

Největší objem přímých investic do ČR plynul v roce 2006, kdy se rozhodla vybudovat továrnu v Nošovicích společnost Hyundai. Jejich hodnota dosáhla v roce 2006 94 miliard korun. O rok později došlo ke změně systému investičních pobídek. Zkrácení doby pro čerpání slevy na dani z příjmů právnických osob z deseti na pět let v kombinaci s nastupující globální ekonomickou krizí způsobilo značný pokles počtu i objemu investic.

"K mírnému zlepšení došlo až v roce 2011, kdy se začala zotavovat ekonomika v ČR i v zahraničí. Začala se ale rovněž výrazně měnit struktura investic, místo nových projektů začaly převažovat expanze stávajících investorů," uvedla mluvčí CzechInvestu Adéla Tomíčková.

"Příliv přímých zahraničních investic byl tím hlavním, co táhlo růst české ekonomiky v letech 2003 až 2007. Tento příliv začal s předstihem před vlastním vstupem země do EU a postupně měnil formu. Největší přínos mají zahraniční investice v době, kdy zvyšují produkční kapacitu ekonomiky, což pro Česko platilo právě v uvedeném období. V následné fázi dochází ve větší míře k reinvesticím dosažených zisků a klesá podíl nově vložených peněz," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

V červenci 2012 příliv zahraničních investic podpořila novela zákona o investičních pobídkách, která prodloužila období, po které bylo možné čerpat investiční pobídky, zpět na 10 let, umožnila čerpat pobídky technologickým centrům a centrům strategických služeb a zavedla tzv. strategickou investiční akci.

"V roce 2013 pokračoval trend z druhé poloviny roku 2012 a CzechInvest přijal rekordní množství žádostí o investiční pobídky, a to i z toho důvodu, že na základě rozhodnutí Evropské komise bude od poloviny roku 2014 míra podpory snížena ze 40 na 25 procent. Řada investorů proto chtěla stihnout ještě stávající podmínky," dodala Tomíčková.

 

Objem investic zprostředkovaných CzechInvestem od roku 2004

Rok Investice (mld.Kč) – Pracovní místa

2004 51,948 – 20 400

2005 66,436 – 18 660

2006 94,638 – 29 288

2007 54,956 – 26 054

2008 19,275 – 10 686

2009 14,065 – 3957

2010 14,586 – 7027

2011 31,716 – 10 461

2012 20,372 – 8271

2013 47,949 – 10 519

zdroj: CzechInvest