Jedním z nástrojů financování inovací v Česku je už desetiletí daňový odpočet na výzkum a vývoj. Od letošního ledna je nově možné některé daňové výdaje při realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnout do základu daně dvakrát i na Slovensku.

Pokud poplatník daně z příjmu splní podmínky požadované zákonem č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění účinném od 1. ledna 2015, bude moci zahrnout do základu daně ještě jednou čtvrtinu vybraných výdajů vynaložených na realizaci projektu výzkumu a vývoje (VaV).

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

"Poplatníci na Slovensku mohou odečítat 25 procent nákladů na VaV. Sazba daně na Slovensku je 22 procent, a tak reálná úspora poplatníka je 5,5 procenta. Mechanizmus je podobný tomu českému," komentuje spuštění nástroje financování inovací na Slovensku Kristína Šumichrastová, ředitelka Alma CG.

Projekt je nutností

Odpočet výdajů na VaV si mohou uplatnit právnické i fyzické osoby, které zjišťují základ daně z podnikání, nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Musí ale mít, stejně jak je tomu v Česku, sepsán tzv. Projekt VaV, ve kterém poplatník vymezí předmět výzkumu a vývoje.

Odpočet výdajů na VaV může využít poplatník, který ve zdaňovacím období neuplatňuje úlevu na dani z příjmů pro příjemce pobídek a zároveň jako držitel osvědčení o způsobilosti provádět VaV nerealizuje projekt VaV za účelem prodeje nehmotných výsledků VaV.

Základními požadavky na uplatnitelnost výdajů jsou úplná nebo částečná vazba na VaV, daňová uznatelnost a samostatná a prokazatelná evidence. Výška odpočtu je stanovena fixně a představuje 25 procent z příslušné základny.

V tabulce přinášíme přehled toho, co je a není uplatnitelným výdajem na výzkum a vývoj. 

Základna pro uplatnitelné výdaje: Mezi neuplatnitelné výdaje patří výdaje:
  • výdaje vynaložené na VaV ve zdaňovacím období
na které byla poskytnuta úplná nebo částečná podpora z veřejných financí,

  • výdaje na mzdy a ostatní pracovněprávní nároky a pojistné a příspěvky
na služby, licence a nehmotné výsledky VaV pořízené od jiných osob, s výjimkou:
  • služeb pořízených od Slovenské akademie věd, právnických osob uskutečňujících VaV zřízených ústředními orgány státní správy, veřejných vysokých škol a státních vysokých škol nebo 
  • výdaje představující meziroční nárůst výdajů na VaV
  • nehmotné výsledky VaV pořízené od osob, kterým bylo vydáno osvědčení o způsobilosti provádět VaV, certifikaci vlastních výsledků VaV, které vynaložil poplatník.

V případě, že poplatník nemá v daném zdaňovacím období daňový základ, odpočet je možné přesunout do následujících čtyř let (v ČR do tří let). Přednost před odpočtem výdajů na VaV má odpočet příslušné části daňové ztráty.

Zbývá vám ještě 0 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se