Započatý projekt výstavby vědecko-technického parku v Milovicích bude zřejmě ukončen. Ministerstvo průmyslu a obchodu mu odebralo dotaci téměř 400 milionů korun, protože park by se nestihl dokončit včas.

Oznámil to mluvčí ministerstva František Kotrba. Dotace bude podle něj využita na jiné projekty. Podle původního plánu měla být stavba dokončena letos v červnu.

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Výzkumný park s aerodynamickým tunelem měla provozovat obecně prospěšná společnost VTP AT Milovice, jež získala dotaci v roce 2012. Firma už dostala proplacenou první etapu prací za přibližně 28 milionů korun, peníze bude muset ovšem vrátit.

Samotný projekt výzkumného parku již od samého začátku budil vážná podezření. Již před dvěma lety HN upozornily na fakt, že není jasné, kdo vlastně samotný projekt za 400 milionů korun doporučil a zdali se výzkumný park dokáže vůbec sám uživit.

V roce 2012 vyhrála první výběrové řízení na výstavbu firma Aerodynamics, která neměla v té době žádné zaměstnance, zkušenosti a byla založená den před odevzdáním přihlášek. Na základě pochybností se společnost VTP AT Milovice rozhodla soutěž zrušit a v roce 2013 proběhl druhý pokus o výběrové řízení, které skončilo opět neúspěchem, neboť nikdo nedokázal splnit podmínky.

V roce 2014 nakonec tendr vyhrály česká společnost Prominecon a Korex Networks ze Slovenska. Výstavba parku tak začala loni v březnu, což znamenalo již roční zpoždění oproti původnímu plánu.

"V následujícím období bohužel došlo k řadě okolností, které zamezily hladkému pokračování realizace projektu, především s ohledem na neúspěšně realizovaná výběrová řízení na dodavatele stavební a technologické částí díla," uvedl Kotrba.

Firma podle Kotrby letos v březnu navrhla celý projekt upravit tak, aby se jej v pozměněné formě se snížením nákladů podařilo dokončit včas. "Jím předložená dokumentace prokazující reálnou možnost dokončení projektu do 31. prosince 2015, kdy definitivně končí možnost proplácet z Operačního programu podnikání a inovace, byla bohužel z pohledu poskytovatele nedostatečná a neobsahovala zásadní podklady prokazující reálnou šanci dílo dokončit z pohledu technologického i z pohledu zajištění finančních zdrojů," doplnil Kotrba.

Starosta Milovic Milan Pour (ANO) řekl, že od konce minulého roku, kdy se stal starostou, na projektu žádná významná stavební činnost nebyla. V únoru tohoto roku se mu podařilo po několika měsících sjednat s firmou VTP AT Milovice schůzku.

"Na tom jednání jsem byl informován, že došlo ke změnám ve vlastnické struktuře společnosti a že nám budou představeny nové osoby, které budou jednat jménem té společnosti. Do současné doby se tak ale nestalo," řekl starosta. Dodal, že aktuální situace je pro něj zklamáním. "Projekt mohl pro místní občany přinést další pracovní příležitosti," uvedl.

Vědeckotechnický park měl poskytnout zázemí pro komerční výzkumné aktivity i prostor pro spolupráci mezi vědeckým a podnikatelským sektorem. Komplex měl nabídnout více než 8000 metrů čtverečních vybavených kancelářských a laboratorních ploch, zejména pro automobilový průmysl a pro odvětví udržitelné energetiky.