Díky internetu je možné obchodovat na finančních trzích i s minimálním kapitálem. Pražská finanční společnost Wood & Co., která se dosud orientovala pouze na firemní a bohaté klienty, nyní expanduje na trh drobných střadatelů.

Wood spouští investiční on-line portál Portu, přes který lze vložit peníze do akcií i po jednotkách tisíc. Pro otevření investorského účtu navíc není nutné navštívit kamennou bankovní pobočku. Projekt je zaměřený také na laiky, kteří mají s kapitálovými trhy jen malé nebo žádné zkušenosti. Pro ně i pro zkušenější investory může Portu sloužit jako doplněk ke spořicím bankovním účtům či investicím do podílových, případně penzijních fondů. Zajímavostí je, že ze srovnání míry poplatků u konkurenčních způsobů investování Portu v současnosti vychází jako jedna z nejlevnějších cest ke zhodnocování vlastních financí.  

Portu je zároveň první vlaštovkou na českém trhu, která s cílem ušetřit provozní náklady kombinuje práci profesionálů a výkonných počítačů. Společnost Wood podobné služby založené na využití matematických algoritmů a znalostí zkušených makléřů dosud nabízela výhradně svým movitým klientům. Díky moderním technologiím je však nyní možné rozdělit i menší investované prostředky tak, aby bylo jejich zhodnocení v co nejmenší míře ohrožené občasnými propady cen akcií, jež k investování přirozeně patří.

V západní Evropě a Severní Americe jsou tito takzvaní robotičtí investiční poradci už teď hojně využíváni. Zahraniční projekty jsou samozřejmě dostupné také českým investorům. Transakce ale v takovém případě probíhají v eurech či dolarech. Korunový výnos je proto ovlivněn pohyby kurzu české měny. Výhodou Portu je, že investiční portfolia automaticky zajišťuje proti kurzovým výkyvům.

Společnost Wood působí na českém trhu od roku 1991. Postupně se stala největším obchodníkem s cennými papíry ve střední Evropě. Díky koupi české pobočky švýcarské finanční instituce Credit Suisse Asset Management v roce 2009 získala firma Wood zkušenosti v oblasti správy majetku a peněz pro firmy a bohaté klienty. Prostřednictvím Portu teď může své znalosti nabídnout široké veřejnosti bez nutnosti budovat nákladnou pobočkovou síť.

Portu klientům umožňuje vkládat peníze do investičních nástrojů označovaných zkratkou ETF (z anglického exchange-traded funds). Jde o takzvané burzovně obchodované fondy, které místo pečlivě vybíraných akcií, dluhopisů či komodit daného odvětví sází na vývoj celých burzovních indexů. Kopírování hodnot těchto indexů vychází z myšlenky, že jen málo portfolio manažerů, kteří pro své fondy aktivně vybírají konkrétní akcie či jiné cenné papíry, dokáže dlouhodobě vydělávat stejně nebo více než celkový trh. Pro mnoho drobných i velkých investorů tak ETF představují nízkonákladovou investiční příležitost, protože na rozdíl od podílových fondů nekupují jednotlivé akcie v různých
oborech, a nemusí tak hradit více poplatků.

I když jde v případě Portu z pohledu klienta o takřka bezúdržbovou a levnou formu investice, je nutné si vždy uvědomit, že investování je samo o sobě rizikové. Obchodování na finančních trzích může vést k zisku, ale i ke ztrátě. Výdělky v minulosti navíc nejsou zárukou budoucích zisků.

Následuje návod, jak s Portu začít investovat.

Rizikový profil

Zájemce o služby Portu musí nejdříve vyplnit investiční dotazník. Ten slouží k vyhodnocení rizika, do kterého je klient vzhledem ke svým očekáváním a finanční situaci schopen a ochoten jít. Dotazník proto obsahuje otázky týkající se klientovy zkušenosti s investováním a investičními nástroji. Rovněž zjišťuje informace o finanční a majetkové situaci klienta či o tom, jak dlouho hodlá investovat. Protože Portu namíchá složení investic v portfoliu za klienta, nejde o vhodný nástroj pro investory spekulující na denní pohyby cen.

Rizikový profil, portu - investiční dotazník

Zdroj: Portu - investiční dotazník

Registrace a ověření

Následuje několik technických kroků nutných pro ověření totožnosti uživatele. Sem patří kontrola e-mailu, přidání fotografií osobních dokumentů a hlavičky výpisu bankovního účtu, ze kterého budou zasílány finance na investiční účet Portu. Nahrání dokumentů lze provést také pomocí chytrého mobilního telefonu. V této fázi je také nutné pročíst si obchodní podmínky služby a zkontrolovat smlouvy navázané na otevření investičního účtu.

Registrace a ověření. Portu

Zdroj: Portu - ověření identity

Skladba investičního portfolia

Ještě před tím, než klient zašle prostředky na účet Portu, dostane náhled odhadovaného vývoje svého prvního investičního portfolia, které může libovolně pojmenovat. V Portu lze ovšem mít i více různých portfolií. V této fázi může klient v sekci „Náhled projekcí“ měnit svůj rizikový profil, délku investičního horizontu a také objem jednorázově i pravidelně investovaných peněz. Míru rizikového profilu na stupnici 1–10 lze ovšem měnit pouze směrem dolů.

složení portfolia

V aplikaci je také v tomto kroku k dispozici náhled, který zobrazuje, jak by se mohly vyvíjet výnosy při různých investičních strategiích. Jako příklad zde uvádíme porovnání očekávaných výnosů dvou verzí portfolia s názvem „pro děti“ a investičním horizontem 15 let.

portu - modelové portfolio

Zdroj: Portu - modelové portfolio s jednorázovým vkladem 100 tisíc a pravidelnými měsíčními vklady dva tisíce korun

portu - modelové portfolio¨s vkladem 50 tisíc korun

Zdroj: Portu - modelové portfolio s jednorázovým vkladem 50 tisíc korun a pravidelnými měsíčními vklady dva tisíce korun

Porovnávat různé výnosové křivky je možné opakovaně a bez omezení, dokud klient nezašle peníze. Jakmile tak učiní, provede Portu nákup cenných papírů podle naposledy nastaveného modelu. Klient následně může jeho složení změnit pouze dvakrát za rok, přičemž mezi jednotlivými změnami musí uplynout alespoň jeden měsíc. Toto opatření umožňuje Portu udržet co nejnižší náklady tím, že omezí počet transakcí pro sestavení a obměnu portfolia.

Poplatky 

Portu nepožaduje žádné dodatečné vstupní ani výstupní poplatky. Účtuje si jen správcovský poplatek ve výši jednoho procenta ročně z hodnoty majetku. Jeho poměrnou část si strhává vždy jednou měsíčně. Objem majetku, ze kterého se odvádí poplatek, se počítá z jeho průměrné denní výše v daném měsíci. Je-li tedy průměrná denní hodnota majetku na účtu Portu v posledním měsíci 100 tisíc korun, činí poplatek 83,33 koruny. Vzorec pro výpočet je (100 000 × 0,01) : 12. Portu na účet připisuje kromě výnosů také případné dividendy.

portu - porovnání celkových poplatků pro různé investiční nástroje

Zdroj: Portu – porovnání celkových poplatků pro různé investiční nástroje

Výběr peněz z Portu

Peníze investované pomocí Portu lze kdykoli vybrat formou převodu na účet, ze kterého proběhl vklad. Při výběru dojde k zohlednění poplatku ve výši jednoho procenta z objemu spravovaných peněz.

Ukončení investování pomocí Portu

Přestat s využíváním služeb Portu lze kdykoli vybráním celého zůstatku. Portu si za to nebude účtovat žádný dodatečný poplatek. Účet však zůstane bez poplatků nadále aktivní, i když na něm nebudou peníze. Klient se tak může kdykoli v budoucnu vrátit a začít služby Portu znovu používat. Účet bude v takovém případě už připraven a nebude nutné vyplňovat znovu všechny osobní údaje. Podobně funguje i on-line videotéka Netflix, která umožňuje kdykoli a na neomezenou dobu přerušit měsíční předplatné.

Komunikace s Portu

Klienti a uživatelé Portu mají sice k dispozici zákaznickou telefonní linku, nicméně hlavním komunikačním nástrojem Portu je webové rozhraní, včetně on-line chatu. I kvůli tomu slouží dobře propracovaná rubrika často kladených otázek. Zde by Portu ovšem slušelo, aby se rozhodlo, jestli bude klientům vykat, nebo tykat. Stránky jsou vesměs psány formálním, ale srozumitelným jazykem. Nicméně v sekci, ve které vysvětluje volbu pojmenování, o sobě Portu říká, že jde o odvozeninu z anglické fráze „portfolio pro tebe a tvoje portfolio“. Víc by se slušelo „portfolio pro Vás a Vaše portfolio“.

S přispěním Janise Aliapuliose