Novým předsedou Technologické agentury ČR (TA ČR) bude bývalý rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze Petr Konvalinka. Jeho jmenování ve středu schválila vláda, vyplývá z výsledků jednání zveřejněných na webových stránkách vlády. Kabinet podpořil také návrh na opětovné jmenování Stanislavy Hronové do předsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR).

Konvalinka (57), kterého navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) do předsednictva TA ČR a na pozici předsedy, byl rektorem ČVUT do letošního ledna. Školu vedl čtyři roky, během nichž dvakrát čelil neúspěšné snaze o své odvolání. Část akademického senátu školy ho vinila z napjatého hospodaření univerzity, řady manažerských a personálních selhání. Konvalinka to popíral. Při kandidatuře na další volební období ho loni na podzim porazil současný rektor Vojtěch Petráček. V současnosti Konvalinka vede Experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT.

Hronová (64) byla v roce 2001 jmenována profesorkou pro obor statistika a působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře ekonomické statistiky. Mezi lety 2008 až 2010 byla členkou Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při RVVI, posléze byla i členkou a krátce první místopředsedkyní RVVI. V říjnu 2014 byla jmenována členkou předsednictva GA ČR, od června 2016 je její místopředsedkyní.

TA ČR zřídil stát v roce 2009, aby zastřešila financování aplikovaného výzkumu podle dosahovaných výsledků. Agentura připravuje a realizuje programy výzkumu, vývoje a inovací a poskytuje účelovou podporu na řešení projektů. Snaží se přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a k hospodářskému růstu ČR. Mezi její úkoly patří i podpora spolupráce a komunikace mezi výzkumnými organizacemi a firmami.

GA ČR vznikla v roce 1993 a funguje jako organizační složka státu. Její předsedkyní je jaderná fyzička Alice Valkárová. Předsednictvo má ze zákona pět členů, každý z nich zastupuje jeden základní vědní obor. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o udělení grantů vědeckým projektům.