Využíváte k řízení firmy data? Pokud ne, jste jen pouhá další osoba s názorem. Legendární frázi vypustil do světa americký statistik a profesor William Edwards Deming, proslulý svými 14 body, kterými v 80. letech minulého století radil managementům firem, jak se dostat z krize. A jeho poučka platí o to víc dnes pro společnosti 21. století, kdy se z práce s daty stává nutnost. 

I přesto ale spousta dat uniká a vychází do ztracena, ačkoli hodnota trhu s takzvanými big daty roste každoročně o miliardy dolarů – v Evropě se podle odhadů až 85 procent dat vůbec nevyužije. I to se nicméně mění a přibývá společností, které se snaží s nimi pracovat. Velká data jsou totiž velká jen tehdy, když je firmy využijí. Bez toho jde o změť jedniček a nul.

To potvrzuje i zpráva mezinárodní vydavatelské společnosti IDG z konce roku 2019. Podle ní 95 procent dotazovaných organizací už začalo využívat big data na úrovni celého podniku či alespoň v některém oddělení, ovšem 67 procent z nich zároveň přiznává, že je jejich analytika velkých dat "chaotická".

"Big data jsou obrovskou příležitostí pro všechny organizace, které se mohou o svém podnikání a fungování dozvědět celou řadu klíčových informací. Na jejich základě pak mohou dělat lepší a kvalifikovanější rozhodnutí, následně růst a inovovat," říká manažer divize Cloud Marketing ve společnosti Microsoft pro Česko a Slovensko Eduard Bartko. A dodává, že dříve byla oblast velkých dat výsadou velkých firem jako telko operátorů či finančních firem. 

Nyní jsou však velká data dostupnější i menším podnikům. A to i díky dostupným cloudovým nástrojům na jejich zpracování či rozvoji nových technologií v oblasti internetu věcí a či software. Jak vypadá práce s daty u někoho, kdo není primárně softwarová společnost? Třeba Plzeňský Prazdroj s pomocí dat analyzuje vhodná místa pro nové hospody nebo díky nim umísťuje senzory na své sudy. 

"Data musí sloužit jako vstupy, pak ale vždy musí přijít lidská kreativita a rozdělit je na to, co dává a nedává smysl. Nestačí jen zvyšovat efektivitu," řekl na konferenci Primetime for Big Data 2020 digitální manažer Prazdroje Michal Dúbravský. Aktuální cíl největšího českého pivovaru je poměrně smělý a velká data v tom hrají klíčovou roli: v plánu je detailněji poznat, kde a jak často tuzemští konzumenti pijí. Dat, z nichž lze vyjít, prý létá nejen nad plzeňským pivovarem požehnaně.

Každý den vygenerují veškeří uživatelé internetu v průměru 2,5 kvintilionu bytů dat, na hlavu pak podle statistické agentury SaaS Scout připadá 1,7 megabytu. "Díky aplikování pokročilých analytických nástrojů, algoritmů strojového učení, prvků umělé inteligence a nástrojů na přehlednou vizualizaci dat je možné z tohoto množství údajů identifikovat klíčové oblasti, které vyžadují naši pozornost," dodává Bartko. 

Nezastupitelnou roli podle něj hrají data například v oblasti vědy a výzkumu, podobně důležité mohou být i v tradičních odvětvích, jako jsou výrobní podniky, kde informace ze senzorů mohou hlásit blížící se poruchu zařízení.

O datech a lidech