Nádorová onemocnění v Česku představují závažný zdravotní problém, který se stane v následujících letech ještě palčivější, jak bude populace stárnout a případů rakoviny přibývat. Země se sice může opřít o kvalitní síť onkologických zařízení a dobrý screening, ale v plánování boje s rakovinou pokulhává. Česko stále například nespustilo národní onkologický program, který už rok připravuje. To jsou závěry zprávy, kterou vypracovala analytická společnost The Economist Intelligence Unit (EIU) za podpory finanční skupiny PPF a její biotechnologické firmy Sotio.

Zpráva analyzuje přednosti a nedostatky českého zdravotnického systému z hlediska boje s rakovinou, která je u nás druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních chorobách. Dokument se opírá mimo jiné i o mezinárodní index, jenž porovnává, jak jsou jednotlivé země na boj s rakovinou připraveny. Index sestavuje EIU, výzkumná divize prestižního britského týdeníku The Economist.

Z 29 zemí, které jsou v rámci indexu hodnoceny, se Česko umístilo v nejnovějším měření na osmém místě. Je tak nad průměrem hodnocených zemí a na stejné příčce jako Španělsko.

I přes velmi dobré umístění v žebříčku zpráva upozorňuje, že by stát měl zdravotnický systém lépe připravit na budoucnost. Jen v loňském roce bylo v Česku odhaleno 67 tisíc nových případů rakoviny a 27 tisíc lidí na tuto nemoc zemřelo. Zpráva uvádí, že do roku 2030 vzroste počet nových případů asi na 76 tisíc ročně a počet úmrtí asi na 32,5 tisíce. 

Index hodnotí připravenost země ve třech kategoriích: v oblasti politiky a plánování, v oblasti poskytované péče a z hlediska zdravotnického systému a řízení. Z hlediska množství nemocnic, specializovaných onkologických center a další zdravotnické infrastruktury se Česko umístilo na solidním šestém místě po Francii a Německu a před USA a Velkou Británií. Hůře si v indexu ale stojí v oblasti politik a plánování, kde je na 15. místě s podobným skóre jako Kolumbie.

Vyhodnocení výsledků z „indexu připravenosti“ EIU připravila s podporou PPF a Sotia, které založil před 11 lety finančník Petr Kellner. Sotio se v tématu boje s rakovinou angažuje proto, že rámci řady výzkumných programů vyvíjí nové léky na rakovinu. V úterý pořádali PPF a Sotio mezinárodní konferenci, na které odborníci z oboru rozebírali, jak si Česko léčbě nádorových onemocnění stojí. 

Rob Cook, jehož analytický tým v The Economist index vytváří, řekl na konferenci, že si Česko vede velmi dobře ve screeningu různých druhů rakoviny, zejména karcinomu děložního hrdla a karcinomu prsu. Úspěšné je také v imunizaci, má například národní očkovací programy proti lidskému papilomaviru (HPV) nebo proti hepatitidě typu B. Také je úspěšné z hlediska screeningu a včasného záchytu nádorů a v dostupnosti zdravotnických služeb. V Česku také dobře funguje onkologický registr, na dobré úrovni jsou odborníci v oboru i výzkum.

Nejvíce pozadu je Česko naopak v kategorii zdravotnické politiky a plánování, například kvůli zpoždění při zavedení národního onkologického plánu. 

Přednosta Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice Tomáš Büchler, který je jedním z tvůrců národního plánu, řekl HN, že plán je ve finální fázi a ministerstvo zdravotnictví nyní vypořádává připomínky. Nová vláda by program měla posoudit někdy příští rok. Národní plán je pro boj s nádorovými onemocněními klíčový, protože v této oblasti stanovuje strategie, cíle a úlohy pro  jednotlivé aktéry.  Program podle Büchlera například předpokládá zavedení dvou nových screeningových programů – pro karcinom prostaty a karcinom plic. Také dává v procesu větší slovo pacientským organizacím nebo stanovuje cíle v oblasti vzdělávání lékařů a lékařského personálu. 

Zpráva EIU také navrhuje zlepšení „v oblasti doporučených klinických postupů a v péči orientované na pacienty.“