Bill Gates, zakladatel technologického giganta Microsoft, každoročně na svém blogu hodnotí uplynulý rok a predikuje, jak se bude vyvíjet rok nadcházející. V roce 2015 například predikoval pandemii, která propukne v příštích 10 až 15 letech. V roce 2017 varoval před epidemií, která by mohla mít více než 30 milionů obětí na životech. Ohledně roku 2022 je čtvrtý nejbohatší muž světa, jehož jmění podle amerického časopisu Forbes dosahuje 138 miliard dolarů, což je v přepočtu více než tři biliony korun, z velké části optimistický. Ve svém článku „Důvody k optimismu po těžkém roce“ učinil několik přívětivých prognóz – od pandemie Covidu-19, který potenciálně končí až po vzestup metavesmíru.

Předpověděl však, že jeden konkrétní problém by mohl zpomalit nebo vykolejit většinu tohoto pokroku, a tou je nedůvěra lidu vůči vládám. „Pandemie byla masivní zkouškou vládnutí. Až pandemie konečně skončí, bude to pocta síle globální spolupráce a inovací. Tato doba nám však zároveň ukázala, jak klesající důvěra ve veřejné instituce vytváří hmatatelné problémy a komplikuje naši snahu reagovat na výzvy,“ píše Gates. A právě na základě událostí posledních dvou let, se více než kdy obává o schopnost vlád přesvědčit masu, aby podporovala jejich nové iniciativy a opatření.

„Pokud se chceme vyhnout klimatické katastrofě nebo předejít další pandemii, potřebujeme vlády, aby přijaly potřebná opatření,“ říká Gates. „Pokud vám vaši lidé nevěří, nebudou podporovat velké nové iniciativy,“ dodává. Klesající nedůvěra podle něj i ztěžuje efektivitu přijímání opatření a následně je méně pravděpodobné, že se lidé budou řídit pokyny nezbytnými k překonání krize.

Nedůvěra ve veřejné instituce je evidentní od začátku pandemie. Dezinformace o koronaviru i očkování se šíří po celém světě, především díky sociálním sítím. Ty si potenciální následky šíření dezinformací uvědomují. „Falešné zprávy poškozují naši komunitu, činí svět méně informovaným a narušují důvěru. Není to nový fenomén a my všichni – technologické společnosti, mediální společnosti, redakce, učitelé – máme odpovědnost za to, že přispějeme k řešení tohoto problému,“ píše na svém webu společnost Meta (dříve Facebook, pozn. red.).

Meta zveřejnila i kroky, které podniká, aby zabránila šíření falešných informací. Jako jeden z nejúčinnějších kroků proti dezinformátorům uvádí Meta narušení ekonomických pobídek pro obchodníky s dezinformacemi. „Zjistili jsme, že mnoho falešných zpráv je finančně motivovaných. Tito spameři vydělávají peníze tím, že se vydávají za legitimní vydavatele zpráv a zveřejňují „hoaxy“, které nutí lidi navštěvovat jejich stránky, které jsou většinou reklamy,“ píše Meta, která se identifikuje nepravdivé zprávy prostřednictvím své komunity uživatelů a organizací pro kontrolu faktů. Při identifikaci fake news Meta reklamy zakáže. Podobná opatření zavedl i Twitter.

Pochybnosti o vládních institucích zakořenily již před pandemií, a nyní se jen stupňují. Výzkum Pew Research Center z doby před pandemií ukázal podobné trendy jako v průběhu pandemie. V průzkumu mezi dospělými Američany z roku 2019 75 procent respondentů uvedlo, že důvěra jejich spoluobčanů ve federální vládu klesá. Dalších 64 procent respondentů uvedlo, že vzájemná důvěra Američanů se také snižuje. A asi čtyři z deseti respondentů si mysleli, že nedůvěra ztěžuje řešení problémů, jako je zdravotní péče, imigrace a i násilí.

Gates ve svém příspěvku poznamenává, že 24hodinové zpravodajské cykly, politicky motivované titulky a sociální média sehrály klíčovou roli v této „propasti nedůvěry“ a vlády budou pravděpodobně muset regulovat online platformy, pokud chtějí dezinformace účinně rozptýlit. Sám však přiznává, že si není jistý, jak rostoucí nedůvěru zastavit. „Toto je obvykle místo, kde bych rozložil své nápady, jak problém vyřešit. Pravda je, že nemám odpovědi,“ napsal. „Mám ale v plánu dál vyhledávat a číst nápady ostatních, zejména mladých lidí. Doufám, že generace, které vyrostly v onlinu, přijdou s nápady, jak se s tímto v internetu zakořeněném problému vypořádat.“