Hypoteční sazby prudce zdražují, podle čerstvých dat Hypomonitoru se vyšplhaly v březnu na 4,15 procenta, nyní už je ale úspěch sehnat hypotéku s úrokem do pěti procent. Mladí lidé se proto obraceli s žádostmi o výhodnější půjčky na program Vlastní bydlení od Státního fondu podpory investic (SFPI). Ten ale nyní ukončuje příjem žádostí, neboť už nyní vyčerpal své prostředky určené na celý rok.

Na letošní rok měl k dispozici 700 milionů korun, k dnešku ale fond přijal žádosti o úvěry téměř za 714 milionů, k zastavení příjmu dalších žádostí dojde ve středu 20. dubna. „Předpokládáme, že příjem žádostí obnovíme na podzim letošního roku. Do té doby bude jasno, kolik finančních prostředků budeme moci použít z rozpočtů ostatních programů SFPI,“ říká ředitelka fondu Hana Pejpalová.

Předpokládá přitom, že by bylo možné příjem žádostí obnovit letos na podzim. Program je výhodný v tom, že úroková sazba půjčky se odvíjí od takzvané referenční sazby, která sice kopíruje vývoj sazeb v jednotlivých ekonomikách zemí EU, děje se tak ale s notným zpožděním. Zatímco nyní je na trhu umění sehnat hypotéku pod pět procent, fond garantuje sazbu čtyři procenta.

Zajímavé byly půjčky na podzim loňského roku, kdy se rozdíl mezi tržní sazbou a referenční sazbou pohyboval kolem dvou procentních bodů. Fond navíc poskytuje výhody rodinám s dětmi. Nevýhodou je, že tato státní půjčka není oficiálně hypotékou, a tudíž si u ní nelze odečítat úroky od základu daně. Zkušenosti klientů fondů s celým procesem a jeho náležitosti jsme popsali v jednom z dřívějších článků.

V programu pak mohou žadatelé mladší 40 let, kteří žijí v manželství či registrovaném partnerství nebo sami pečují o nezletilé dítě, získat půjčku na pořízení nebo rekonstrukci bydlení. Na modernizaci bydlení mohou získat úvěr až 750 tisíc korun, na koupi rodinného domu maximálně 3,5 milionu korun a na koupi bytu nebo družstevního podílu tři miliony.

Státní fond podpory investic vznikl ze Státního fondu rozvoje bydlení, který shromažďoval peníze na podporu bydlení a hospodařil s vlastními penězi a rozděloval i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem bylo podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Předloni se přejmenoval na Státní fond podpory investic a vedle kompetencí bývalého fondu pro bydlení rozšířil svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch.