Pane předsedo vlády Fialo, vážený Petře, excelence, dámy a pánové,

na začátku listopadu 1989 vyšel jeden český student do ulic, aby protestoval proti komunistickému režimu, protože vzduch v jeho rodném městě byl prostě nedýchatelný. Byla to první jiskra sametové revoluce. O třicet pět let později je nám všem jasné, že fosilní paliva jsou jedem pro naše zdraví i pro naše klima. Právě před měsícem jsem byla v Řecku, protože ho ničily nejhorší lesní požáry, co Evropa pamatuje. Jen o pár týdnů později ve stejné zemi během tří dnů napršelo tolik, jako obvykle naprší za tři roky. Stejné problémy se objevují od Libye po Slovinsko, od Španělska po Filipíny. Tak vypadá planeta v bodu varu.

Zelená dohoda pro Evropu vznikla z nutnosti chránit lidi a planetu. Byla však také koncipována jako příležitost k vybudování naší budoucí prosperity. A od svého vzniku plní svůj slib. Například v loňském roce se emise skleníkových plynů v Evropě snížily přibližně o 2,5 procenta, zatímco ekonomika vzrostla o 3,5 procenta. Úspěšně jsme snížili emise a přitom neohrozili růst našeho hospodářství. Tady v Praze je příkladem autobusová linka č. 170. Autobusy na této trase budou nyní poháněny vodíkem. Jsou téměř nehlučné a mají nulové emise. A je zásadní, že tuto novou generaci autobusů vyrábí Škoda, špičkový český výrobce aut.

A to není jediný příklad vodíkových inovací v Česku. Společnost Tatra Trucks představí v listopadu své první nákladní vozidlo na vodíkový pohon. Bylo navrženo ve spolupráci s řadou českých výzkumných institucí a je určeno pro náročné terény a extrémní úkoly, včetně hasičských a záchranných operací. Něco takového by bylo ještě před několika lety nemyslitelné. Společnost Tatra je chloubou České republiky, protože se jedná o třetí nejstarší automobilovou společnost na světě. A nyní se tato společnost věnuje nejvyspělejším čistým inovacím. Český průmysl má obrovský potenciál. Tato země vynálezců a inovátorů je již po staletí středem evropské výroby. A nyní, díky vám, nalézá vaše skvělá minulost cestu do budoucnosti.

Díky Zelené dohodě pro Evropu stojí Evropa na vaší straně. Evropské podniky vyvíjejí nové nápady a řešení. Aby je mohly zavádět ve větším rozsahu, potřebují, aby se zvýšila předvídatelnost pro plánování investic. Potřebují jasnou trasu, která určí směr jízdy. A přesně to Zelená dohoda pro Evropu přináší. Když jsme se před čtyřmi lety na tuto cestu vydali, navrhli jsme jasnou vizi, tedy aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Tuto vizi jsme převedli do právního rámce pro klima. A vytyčili jsme cíle se spolehlivým plánem. Bylo to možné i díky Česku. Vážený Petře, v době, kdy Česká republika předsedala Radě Evropské unie, jste hrál klíčovou úlohu při schvalování právních předpisů „Fit for 55“, které jsou hlavním pilířem naší Zelené dohody. Evropské podniky na to čekaly. Čekaly, že Evropa jasně vymezí směr, aby mohly investovat a inovovat. Děkuji Vám za to, že jste k tomu přispěl.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. Celé díly poslouchejte na

Zelená dohoda pro Evropu však nikdy nebyla jen souborem pravidel. Byla podpořena rozsáhlými investicemi – NextGenerationEU a REPowerEU, které měly urychlit přechod na čistou ekonomiku zítřka. Transformační sílu těchto investic jsme si mohli ověřit v našem energetickém odvětví. Když se Putin snažil využít zemní plyn k vydírání, byla Zelená dohoda pro Evropu evropskou odpovědí. Například v České republice jste využili evropských zdrojů ke zvýšení energetické účinnosti budov. V prvním roce války jste nainstalovali téměř čtyřikrát více solárních kapacit než v předchozím roce. Právě díky tomuto obrovskému pokroku se vaše vláda správně rozhodla zdvojnásobit svůj cíl v oblasti solární energie do roku 2025. Evropa dnes poprvé v historii vyrábí více elektřiny z větru a slunce než z plynu. Energie z obnovitelných zdrojů není jen dobrá pro planetu, ale její výroba probíhá u nás, vytváří u nás kvalitní pracovní místa a přispívá k naší energetické nezávislosti.

Zelená dohoda pro Evropu proměňuje mnohem víc než jen energetický sektor. Od samého počátku bylo jednou z našich klíčových zásad to, že nikdo nesmí být opomenut. Dovolte mi uvést dva příklady z České republiky, které se týkají energeticky náročných průmyslových odvětví a regionů, v nichž se těží uhlí. Výroba skla je českou národní chloubou. A to oprávněně. Evropa se o tyto velké národní průmyslové poklady stará. Prostřednictvím projektu Volta dnes investujeme do čistší výroby skla. Podporujeme elektrifikaci stávajících pecí na ploché sklo, aby mohly snížit emise o více než 75 procent. To má zásadní význam pro konkurenceschopnost evropského odvětví plochého skla, a to i v čisté ekonomice budoucnosti.

Druhý příklad se týká regionů, které potřebují větší investice, aby se v nich daly realizovat plány na čistší budoucnost. Například tři uhelné regiony České republiky – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Vím, že lidé žijící v některých místech se obávají o svou budoucnost. V hnědouhelných dolech a v uhelném průmyslu totiž pracují tisíce lidí. Právě proto jsme v rámci Zelené dohody pro Evropu učinili z investic do těchto regionů nejvyšší prioritu. Fond pro spravedlivou transformaci zde v České republice investuje 1,6 miliardy eur. Výrazně se přitom zaměřuje na vytváření nových vodíkových údolí právě v těch regionech, které jsou nyní závislé na uhlí. Investujeme do celého hodnotového řetězce čistého vodíku, od výroby po skladování, od dopravy až po průmyslové využití. Tyto investice vytvoří pro české pracovníky tisíce pracovních míst, která nezaniknou ani v budoucnu. Právě to je samou podstatou Zelené dohody pro Evropu, která má být naší novou strategií růstu pro všechna průmyslová odvětví a všechny regiony v Evropě.

Naše práce však zdaleka není u konce. Evropské podniky se stále potýkají s řadou problémů, které brání inovacím. Dovolte mi krátce zmínit tři z nich: Prvním problémem jsou vysoké ceny energií. V létě 2022, na vrcholu energetické krize, byly ceny plynu desetkrát vyšší než dnes. V současné době se ceny energií v Evropě vrátily na předválečnou úroveň. Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky naší jednotě. Cena, kterou za energii platíme, je však strukturálně vyšší než na jiných kontinentech. A to je problém pro naši globální konkurenceschopnost. Řešení je na dosah. Závisí na skladbě zdrojů energie každé země. Je třeba velmi jasně říct: je a zůstane ve výhradní kompetenci jednotlivých států. Víme, že jaderná energie má v energickém systému České republiky ústřední postavení. Je důležitá pro základní zatížení. A víme, že investice budou muset hrát nadále důležitou roli v oblasti české energetické transformace. To samé platí pro obnovitelné zdroje energie. Pokud podíl obnovitelné energie v naší skladbě zdrojů energie nadále poroste současným tempem, budeme brzy chráněni před vysokými cenami dovážených fosilních paliv. Musíme proto pokračovat v nastoupené cestě, abychom měli k dispozici levnou a čistou energii pro všechny Evropany.

Druhým problémem je nekalá soutěž. Naše evropské společnosti se příliš často potýkají s konkurencí silně subvencovaných zahraničních hráčů. Například v automobilovém průmyslu. Čeští výrobci automobilů nyní výrazně investují do nových elektrických vozidel. Globální trhy jsou však zároveň zaplaveny levnými čínskými elektromobily. A jejich cena je uměle udržována na nízké úrovni pomocí obrovských státních dotací. Komise proto zahajuje antisubvenční šetření týkající se elektrických vozidel z Číny. Evropské společnosti se nikdy nebudou bát hospodářské soutěže. Musí však být spravedlivá.

Třetím problémem je, že každé hospodářské odvětví čelí v rámci svého vlastního přechodu na čistou energii specifickým výzvám. Některá odvětví se potýkají s pomalým tempem povolování. Jiná s nadměrnými oznamovacími povinnostmi. Většina průmyslových odvětví se potýká s obtížemi v přístupu k surovinám nebo ke kvalifikované pracovní síle. Prostřednictvím průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu řešíme tyto výzvy napříč hospodářskými odvětvími. Nastal však čas na spolupráci s každým jednotlivým průmyslovým ekosystémem. Proto na téma čisté transformace otevíráme novou řadu dialogů s průmyslovými odvětvími. Je samozřejmé, že český průmysl nebude chybět. Chceme se zabývat konkrétními otázkami, které jednotlivá odvětví řeší. Je to náš společný úkol.

Vážení hosté, dámy a pánové,

Česká republika je zemí reformátorů a průkopníků. Je to místo, kde se zrodily elektrické vlaky i slovo „robot“. Je to místo, kde tradice a modernita, minulost i budoucnost šly vždy ruku v ruce. Máte vše, co potřebujete k tomu, abyste se stali evropským lídrem v oblasti čisté ekonomiky budoucnosti: solidní průmyslovou základnu a vynalézavost, díky níž jste schopni kráčet vpřed. Využijme příležitostí, které nabízí Zelená dohoda pro Evropu. Budoucnost českého průmyslu je ve vašich rukou.

Děkuji Vám!

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist