Zrádnost Alzheimerovy choroby spočívá v jejím pozvolném nástupu. Příznaky jsou zprvu tak nenápadné, že jim nemocný nevěnuje pozornost. Když si pak on nebo jeho okolí všimne, že něco není v pořádku, bývá už pozdě. Současná medicína neumí nemoc vyléčit, ale dokáže zpomalit její rozvoj. K tomu je ovšem potřeba přijít k lékaři včas. S brzkým odhalením potíží by lidem měla pomáhat nová česká aplikace Cogni Trainee. Díky ní mohou poznat první signály nemoci tak, aby zůstali déle samostatní a nezávislí.

„Říká se, že neurodegenerativní choroby jsou pandemie 21. století. Ztracené schopnosti nelze vrátit, ale postup nemoci je možné co nejvíce zbrzdit. Proto je včasné varování tolik potřebné,“ říká profesorka Olga Štěpánková, vedoucí oddělení biomedicíny a asistivních technologií Českého institutu robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT, která je jednou z autorek aplikace. Na jejím vývoji se podílely také Pražský inovační institut, T-Mobile a Národní ústav duševního zdraví.

Cogni Trainee pomocí strojového učení a matematických modelů testuje paměť, řeč, pozornost, prostorovou orientaci a rozhodování dané osoby. Díky tomu dokáže včas zachytit zhoršování těchto kognitivních funkcí a následně upozornit na počínající nemoci, jako je například zmíněná Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Jednotlivé testy v aplikaci hodnotí například uživatelovu schopnost udržet pozornost, jeho paměť a hmat. Jeden test zabere méně než 20 minut.

Schopnosti a jejich vzájemný vztah testuje aplikace dlouhodobě v kombinaci se sledováním ostatních projevů včetně těch mimo přímou kontrolu uživatele. Mezi ty patří například plynulost a tlak dotykových funkcí při práci s tabletem, parametry řeči nebo výraz obličeje. Pokud se uživatel otestuje alespoň třikrát za šest měsíců, získá výsledné skóre, které může sloužit jako indikátor možného zdravotního problému. Stáhnout aplikaci bude možné na webu www.cognitrainee.cz. Zatím si ji mohl vyzkoušet jen omezený počet uživatelů, v příštím roce by měla být zdarma dostupná širšímu okruhu zájemců. K dispozici bude pro všechny běžně používané operační systémy dotykových PC a tabletů, tedy Windows, Android i iPadOS.

Technologické řešení aplikace dodal T-Mobile. Ten se angažuje nejen ve zdravotnictví, ale pracuje i na digitalizaci dalších odvětví ekonomiky. Dlouhodobě přitom spolupracuje se zmíněným institutem CIIRC. „Podařilo se nám navrhnout a realizovat inovativní řešení, které zrychluje proces vyhodnocení jednoho testu kognitivních funkcí z řádu hodin na jednotky minut. Zvyšuje se tím efektivita takového vyšetření oproti běžnému způsobu s tužkou a papírem. Navíc je možné efektivně dlouhodobě sledovat vývoj zdravotního stavu jedince a upozornit včas i na minimální odchylky,“ říká Luboš Lukasík, ředitel divize T-Business společnosti T-Mobile.

Včasné odhalení zmíněných nemocí bude kvůli stárnutí populace stále důležitější i pro fungování ekonomiky. V Česku je nyní podle odborných odhadů asi 150 tisíc lidí, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. Do roku 2050 se číslo zdvojnásobí. Včasná péče může lidi udržet delší dobu aktivní. Podle Viktora Kubáta, hlavního řešitele projektu, je brzké zahájení léčby důležité nejen pro samotné seniory, ale také pro veřejné instituce. Pacienti díky němu mohou zůstávat delší dobu doma, čímž uleví kapacitám sociálních služeb.

Podle klinické studie provedené na 153 lidech je aplikace Cogni Trainee schopná včas odhalit změnu kognitivního výkonu. Systém je srovnatelný s tím, co poskytují standardní lékařská vyšetření.

„Aplikace Cogni Trainee není diagnostickou ani léčebnou metodou, ale představuje expertní varovný systém zaměřený na včasný záchyt příznaků, které by mohly být prvními varovnými signály počátku neurodegenerativních onemocnění. Cílem aplikace je informovat o možném nástupu blížícího se onemocnění ve velmi časném stadiu, kdy je možné zpomalit rychlost rozvoje nemoci a oddálit její progresi, ať již tréninkem, nebo včasnou medikací,“ říká Martin Brunovský z Národního ústavu duševního zdraví.

Potenciál má Cogni Trainee i pro další výzkum. „Díky aplikaci získává výzkumný tým CIIRC ČVUT přístup ke světově unikátním datům, jejichž analýza pomůže lépe pochopit, jak se Alzheimerova choroba vyvíjí v čase, kde vzniká a jak ji co nejdříve odhalit. Potenciál tohoto výzkumu je pro společnost i vědu nezměrný,“ podotýká profesorka Štěpánková z CIIRC. Vědci budou díky datům moci zkoumat další případné projevy choroby, které se dosud pro diagnostiku nevyužívaly. Například vývoj a změny u lidského hlasu.