Podle informací Evropského statistického úřadu (Eurostat), v nichž jsou započítány veškeré daně, zaznamenala ve druhém pololetí minulého roku oproti předloňsku největší nárůst cen elektřiny Malta. A to mezi 26 z 27 států EU, u nichž jsou údaje k dispozici. Ceny elektřiny na Maltě narostly o víc než polovinu (takřka 55 procent). Za ní figurují Lotyšsko s nárůstem o téměř 38 procent, Kypr se zvýšením cen o asi 30 procent a Belgie s meziročním nárůstem o 23,7 procenta. V pěti zemích ceny naopak klesly, nejvíce v Polsku - o více než šest procent.

Vůbec nejméně za elektřinu zaplatily domácnosti v Bulharsku. Sto kWh je loni ve druhém pololetí stálo 8,23 eura. V Česku to bylo 12,99 eura, což je jedenácté nejnižší číslo v EU. Slovensku s cenou 15,27 eura připadla 13. pozice.

Nejvíce si musely na elektřinu vyčlenit domácnosti v Itálii, Německu či Dánsku. Italové a Němci zaplatili za 100 kWh shodně 21,95 eura, Dánové pak dokonce 27,85 eura.

Pokud se vezme v úvahu kupní síla v jednotlivých zemích, nejméně za elektřinu platí ve Finsku - za 100 kWh přibližně 10,54 PPS. PPS je uměle vytvořená měnová jednotka, která se používá při mezinárodních srovnáních. Vyrovnávají se v ní totiž rozdíly, které jinak panují mezi kupní silou národních měn jednotlivých států. Ze jeden PPS by se tak koupilo stejné množství zboží či služeb ve všech zemích.

Slovenských 21,75 PPS za 100 kWh elektrické elektřiny pro domácnosti je pak čtvrté nejvyšší číslo z EU. Hůře na tom jsou jen Malta, Kypr a Maďarsko. V Česku je to 18,45 PPS, což je 12. nejvyšší číslo v EU.