Velké obavy malých i velkých firem vzbudil chystaný vznik černé listiny neplatičů DPH. Společnosti, které s nespolehlivými plátci obchodují, by za ně musely ručit, že daň odvedou, nebo ji za neplatiče uhradit.

Obavy, že se firma na černou listinu dostane i za drobné porušení povinností, ale vylučuje ředitel Specializovaného finančního úřadu Jan Ronovský.

"Porušení, které by vedlo k označení za nespolehlivého plátce, by muselo být závažnější než jednorázové opomenutí nějaké povinnosti," říká v rozhovoru pro HN.

Černá listina plátců DPH

Kdo se na ni dostane:

- Firma s neexistujícím sídlem
- Kdo nepodává daňové přiznání ani po výzvě úřadů
- Firmy nespolupracující s daňovým úřadem
- Společnost, na niž daňový úřad vydal zajišťovací příkaz
- Podniky účastnící se podvodných řetězců (hlavně čachry s pohonnými hmotami)
- Ti, kteří už úmyslný daňový delikt spáchali

Kdo se bát nemusí:

- Firmy, které daňové přiznání například podaly jen s týdenním zpožděním
- Kdo nezaplatí včas kvůli druhotné platební neschopnosti
- Firmy, kde se chyb při výpočtu DPH dopustili daňoví poradci
- Podniky, kterým byla daň doměřena kvůli doložitelným daňovým nejasnostem

Zdroj: Ministerstvo financí

Kterých firem se nové opatření týká?

Všech plátců DPH. Ale počítáme, že velké firmy s tím nebudou mít problém.

Jak velký musí být prohřešek, aby se firma stala nespolehlivým plátcem?

Může jít o společnost, která nespolupracuje se správcem daně. Tedy například ani na výzvu nepodává daňová přiznání, nespolupracuje při zahájení daňové kontroly nebo jiného procesu, který je s firmou veden kvůli stanovení správné výše daně.

Není to tedy tak, že firma jednou zapomene nebo udělá chybu a hned bude na seznamu hříšníků?

To rozhodně ne. V těchto případech, kdy řádný plátce daně zapomene podat daňové přiznání nebo udělá nějakou chybu a dodatečně svou povinnost splní, se rozhodně nemusí společnost či podnikatel bát, že se rovnou stane nespolehlivým plátcem.

Vy tedy zapomnětlivce nejdříve upozorníte na chybu, a pokud nezareaguje, bude mu hrozit zápis mezi hříšníky.

Porušení, které by vedlo k označení za nespolehlivého plátce, by muselo být závažné. Tedy závažnější než jednorázové opomenutí nějaké povinnosti nebo nahodilé drobné chyby.

Daňový portál

Hledat registrované subjekty podle zadaných daňových identifikačních čísel můžete ZDE

Co firmy, které se dostanou do druhotné platební neschopnosti a například nebudou dočasně schopné platit daně?

To záleží na konkrétních případech. Pokud bude firma spolupracovat se správcem daně, bude chtít situaci řešit - požádá třeba o splátkový kalendář, předloží svoje účetnictví, výkazy o cash flow -, nemusí se a priori obávat, že se nespolehlivým plátcem stane. Je důležité, aby byla vidět snaha o spolupráci. Institut nespolehlivého plátce míří na firmy, které se správcem daně úmyslně nespolupracují a neplní své povinnosti ani po výzvě.

Budou firmy nějak varovány, že jsou adepty na toto označení?

Správce daně musí nejdřív firmu vyrozumět, že jí to hrozí, a musí to odůvodnit. Společnost proti tomu může podat odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství a za nespolehlivého plátce může být označena až ve chvíli, kdy se ukáže, že odvolání bylo neoprávněné. Pak rozhodnutí nabude právní moci.

Podle odhadu ministerstva financí má u daňových orgánů nějaký vroubek zhruba 28 tisíc firem. Ty se na černé listině objeví hned v lednu?

Ne. Bude fungovat podobný systém, jaký jsem popsal. Nejdřív budou firmy vyrozuměny, že jim něco takového hrozí, a budou se moct odvolat.

Bude možné se nálepky neplatiče zbavit?

Z listiny se lze dostat tak, že firma prokáže, že nespolehlivým plátcem již není. Dvanáct měsíců poté, co byla za "neplatiče" označena, může společnost požádat, aby byl záznam o nespolehlivosti vymazán. Správce daně vyhodnocuje, zda stále trvají důvody, proč byla firma takto označena, či nikoli.

Jak bude tedy seznam vypadat?

Nebude to nový seznam, je to součástí registru plátců DPH. Informace, zda je firma nespolehlivým plátcem nebo ne, tam je uvedena vždy. Zadáte si IČO firmy a získáte souhrnnou informaci o ní.

Pokud má firma hodně dodavatelů, bude možné informace získat jinak než ručním zadáváním?

Záleží na nastavení vnitropodnikového softwaru. Myslím, že bude možné informace exportovat. Bude ale důležité, aby si firmy hlídaly, že mají vždy aktuální data. Rozhodující je v tomto případě datum zdanitelného plnění, tedy datum, kdy k realizaci obchodu nebo služby skutečně došlo.

U podvodů s pohonnými hmotami ale fiktivní firmy často zaniknou dřív, než by se vůbec staly nespolehlivými plátci.

Problémy s fiktivními firmami asi institut nespolehlivého plátce úplně nevyřeší. Ale je to jen jedno z opatření, novela obsahuje i jiné kroky, jak takové podvody omezit.