Chování Čechů při nákupech prochází dramatickými proměnami, shodují se zástupci obchodníků. Podle Zdeňka Skály z Incomy GfK přitom nejde o změny, které časem zase zmizí.

Na postupu jsou a dál budou posilovat malé specializované obchody. Na to doplatí některé hypermarkety, které se už neudrží v zisku. 

Obchodníci si stěžují, že Češi utrácejí stále méně. Mění se skutečně i to, jak Češi nakupují? 

Ano, těch změn je spousta. Hlavní z nich spočívá v tom, že celkově klesá objem prodejů. Rychleji klesají ty kategorie, které se dají snadno vyloučit z běžného stravování. Druhá věc je, že se mění struktura nákupního chování. Lidé mnohem více přemýšlejí o tom, co kupují, a chtějí mít nějakou službu navíc. To znamená, že chodí častěji nakupovat čerstvé zboží, nenakupují tak velké objemy, drogerii spíše kupují ve specializovaných obchodech a podobně. Zároveň se lidem nechce investovat žádný velký čas do nákupů. 

Tyhle změny jsou jen reakcí na oslabení ekonomiky? 

Tohle všechno dnes vidíme ve velmi rychlém pohybu, nákupní chování lidí se výrazně mění z roku na rok. Myslím ale, že to není jen otázka krize jako takové. Ta se stala spíš spouštěčem něčeho, co tu hrozně dlouho zrálo. Krize způsobila to, že tu přestala fungovat setrvačnost. Probudila nás a ukázala nám, že máme například blíž menší prodejny a nemusíme tolik nikam jezdit.

A dá se čekat, že se zase vrátíme zpátky do hypermarketů s přeplněnými nákupními vozíky?

V krizi se ten vývoj zhoupl a nyní dojde k narovnání. Něco se vrátí, asi nebude dál klesat spotřeba potravin tak jako nyní. Ale určitě se nedá čekat, že bude zase všechno jako dřív. Dostaneme se do nového rovnovážného stavu.

Co nás tedy čeká? 

Jedna z nejdůležitějších věcí, které nás čekají v budoucnu, je podle mého soudu boj o lidskou pozornost. Schopnost vnímat nové informace se stane stejně nedostupným zbožím a bude o ni velký konkurenční boj, jako je dneska o nejnižší cenu. Na poli komunikace a marketingu vypukne daleko větší válka, než jsou dneska cenové války.

Porostou tedy i investice do marketingu a nových způsobů, jak zaujmout zákazníky?

To není nezbytné, protože výrazně zlevňují technologie, které to umožňují. Každopádně ale vzroste jejich role v životě společnosti. Bude se muset více využívat data-mining a analyzovat obrovské množství informací, které jsou k dispozici. Informace jsou čím dál dostupnější a odpadne hodně nákladů na jejich sbírání. Náklady ale porostou u personálních výdajů. Bude zapotřebí, aby to dělali příčetní lidé, a zatím je na trhu práce velká poptávka po lidech, kteří umí tuto moderní analýzu dat. Takových je ale nedostatek.

Dá se čekat, že dál budou přibývat malé obchody?

Vývoj obchodních formátů je samostatná kapitola. U nás vidíme ve zkráceném čase to, co se v západní Evropě vyvíjelo desítky let. V 90. letech se tu velmi rychle vyvinuly hypermarkety. Nicméně teď jsme ve fázi, kdy se trh velkými prodejnami nasytil. Expanzní týmy ale pořád potřebují práci a jediná cesta vpřed je stavět malé formáty. To je ale vývoj, který ohrožuje ty velké formáty. Velký obchod potřebuje velkou spádovou oblast.

Můžou tedy malé obchody ohrozit hypermarkety?

Ano. Ty velké prodejny jsou nyní na hranici profitability. Jestliže přibude víc a víc malých prodejen, uberou část zákazníků. Může se stát, že řada z velkých jednotlivých hypermarketů proto spadne pod úroveň profitability a bude potřeba je zavírat. Věřím tomu, že rovnováha půjde směrem k menším obchodům.

Jaký další trend čekáte? 

Stačí se podívat, jak rychle rostou pekárny, jak dobře se daří drogistům, Českým gruntům a dalším specializovaným prodejnám. To jsou první vlaštovky a věřím, že je bude následovat celá řada dalších.