Nový občanský zákoník přišel v oblasti pojistných smluv s něčím, čemu zahraniční úpravy říkají „pojistný zájem“. Tvůrci zákona si od této koncepce slibují zabránění tomu, aby se pojištění využívalo jako spekulativní nástroj a bylo zneužíváno – například tak, že budou strany pojišťovat sázky.

Pokud osoba pojišťuje majetek, pojistný zájem se projeví snahou předejít případným finančním ztrátám. NOZ říká, že ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, má „pojistný zájem“ na vlastním životě a zdraví, ale i na životě a zdraví jiné osoby. U „jiných osob“ se takový zájem musí podle NOZ osvědčit a má se zakládat na určitém vztahu k této jiné osobě. Co si pod tím představit?

PRÁVNÍ RÁDCE

Buďte v obraze a předplaťte si měsíčník Právní rádce.

Právní rádce

Objednat si ho můžete v našem e-shopu. 

U těchto „jiných osob“ půjde nejběžněji o příbuzné. Mezi „jiné osoby“ však NOZ zahrnul i ty, jejichž vztah je k pojistníkovi „podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování života“. Důvodová zpráva uvádí jako příklad osoby, jimž je poskytována pravidelná podpora pojistníka. „Pojistný zájem se odráží v přání, aby škodné následky pojistné události nenastaly, jakož i v obavě, že hodnota, na níž má zájemce o pojištění - posléze pojistník - zájem, bude pojistnou událostí zničena, zmenšena nebo jinak dotčena,“ popisuje důvodová zpráva.

Pojištění do jednoho roku i ústně

Tím ale novinky nekončí. NOZ sice mezi několik málo povinně písemných smluv zahrnuje i smlouvu pojistnou, tento režim nicméně „uvolnil“ i v souladu s minulou úpravou tak, že pokud je pojištění ujednáno na méně než jeden rok, písemná podoba se ze zákona nevyžaduje. Úplně stačí, že bude vystavena pojistka. U smluv, jejichž pojistná doba přesahuje jeden rok, je výhodou třeba to, že projevy vůle stran nemusejí být na stejném papíře.

Prakticky tak může v souladu se zákonem docházet k tomu, že jedna strana učiní návrh, tedy že pojišťovna nabídne klientovi svůj pojistný produkt, a klient návrh přijme tím, že rovnou zaplatí pojistné.

Zbývá vám ještě 40 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se