Nízká míra nezaměstnanosti a k tomu velký počet neobsazených volných pracovních míst ženou mzdy a platy v tuzemsku nahoru. Podle dat Českého statistického úřadu vzrostla měsíční nominální průměrná mzda v prvním čtvrtletí roku o 8,6 procenta, reálně po očištění od inflace o 6,6 procenta. Zatímco nominální růst odměny za práci tak v období prvních tří měsíců roku rostl nejrychlejším tempem od roku 2008, u reálné mzdy je to dokonce nejvyšší tempo za posledních 15 let.

"Průměrná mzda, na kterou obvykle nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, tentokrát rostla rychleji než medián. To znamená, že tentokrát se přidávalo spíše lidem se mzdami vyššími. Ale i zde nejspíše zafungoval efekt administrativního zvýšení platů veřejné sféry," říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Nejpomaleji rostly mzdy v Praze. Ta má ale nejvyšší průměrné platy z celého Česka

Medián představuje hodnotu uprostřed pomyslné řady, pokud bychom všechny mzdy a platy seřadili za sebe od nejnižší po nejvyšší. Tento ukazatel je tedy méně zkreslený případnými extrémně vysokými či nízkými hodnotami než průměr. Medián mezd stoupl za leden až březen meziročně o 8,3 procenta na 25 674 korun.

Podle hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka je růst mezd tažen ještě víc než nedostatkem pracovních sil přidáváním ve veřejné sféře. "Tam se průměrná mzda meziročně zvýšila o 12,5 procenta, ve školství o 12,6 procenta," upozorňuje Marek.

Aby růst mezd byl více ospravedlnitelný, měla by spolu s tím růst i produktivita práce. Nedostatek lidí zejména ve výrobě k tomu podle mnoha analytiků a expertů přispívá. Nutí to firmy investovat do digitalizace a automatizace, které produktivitu navyšují.

Kromě publikace dat za první kvartál roku ČSÚ představil ještě obsáhlejší analýzu srovnání platů v Česku napříč regiony, odvětvími ekonomiky i jednotlivými pozicemi mezi roky 2007 a 2017.

Průměrná mzda v Česku vzrostla za toto období nominálně o 40,7 procenta, reálně o 16,4 procenta. Medián se za poslední dekádu zvýšil o 28 procent na průměr loňského roku 26 843.

Srovnání ukazuje například to, že mzdy v krajích se přibližují, nejpomaleji rostly odměny v Praze. Více rostly také mzdy a platy lidem s nižším vzděláním. Jen pomalu se pak k mzdám a platům mužů přibližují odměny, které dostávají ženy. Podle údajů Eurostatu je Česko za Estonskem druhou zemí s největšími rozdíly v tomto ohledu v celé EU, když ženy berou na stejných pozicích v průměru o pětinu méně než muži.

Mění se také struktura české ekonomiky a to, která odvětví jsou "trendy" a která v útlumu. Zatímco ve stavebnictví za posledních deset let ubyla pětina pracovníků, ze zpracovatelského průmyslu šest procent lidí, zhruba o třetinu přibylo lidí v IT nebo na administrativních postech.

Je zřejmé, že ještě nějaký čas mzdy celkově v ekonomice porostou. V dalších čtvrtletích se do statistik citelně vepíše přidávání ve velkých potravinářských řetězcích, často jde o dvouciferný procentní růst, anebo další dvanáctiprocentní navýšení tarifních mezd v automobilce Škoda, které začalo platit od dubna.