Kauza zkrachovalé kampeličky WPB Capital po čtyřech letech od odejmutí licence nabrala nový směr. Městský soud v Praze minulý pátek uznal žalobu WPB Capital a zrušil rozhodnutí bankovní rady ČNB, na jehož základě přišlo o licenci.

„WPB Capital v žalobě poukazovalo na zřejmou nepřiměřenost a nepředvídatelnost rozhodnutí a právní argumentací, podpořenou posudky předních právních kapacit, vyvracelo tvrzení ČNB, že jednání, která mu byla vytýkána, byla protiprávní, neboť byla nesprávně právně kvalifikována, a navíc nemohla být ani přičítána WPB Capital," uvedl mediální zástupce spořitelního družstva Martin Jaroš.

Odůvodnění verdiktu a co pro fungování kampeličky znamená, nyní zjišťuje server IHNED.cz. Soudkyně Gabriela Bašná, která verdikt vynesla, nebyla v pondělí k zastižení a podle mluvčí soudu Markéty Puci byl verdikt sice vyhlášen, ale pouze ústně, písemně ještě není vyhotoven. „Rozhodnutí správního orgánu bylo zrušeno a vráceno k novému projednání,“ uvedla pouze.

Není přitom například jasné, co verdikt pro záložnu, která mezitím skončila i v likvidaci, znamená. Zda bude chtít obnovit svoji činnost a zda bude uplatňovat na ČNB náhradu škody.

Provedeme audit, říká družstvo

„V tuto chvíli můžeme říct jen to, že WPB Capital tím získalo zpět licenci a představenstvo se vrátí po nabytí účinnosti rozsudku do družstva, kde chce provést hloubkový audit. K ostatnímu je podle právníků předčasné se vyjadřovat,“ řekl Jaroš s poukazem na to, že rozhodnutí je účinné po doručení účastníkům, ale ČNB může podat kasační stížnost a současně požádat Nejvyšší správní soud o odklad účinnost rozsudku. „O takovéto žádosti pak Nejvyšší správní soud rozhodne ve lhůtě 30 dnů. V tomto období by WPB licenci nemohlo využívat,“ upřesnil Jaroš. 

Centrální banka o svých případných krocích v této kauze teprve rozhodne. "O dalším postupu ve správním i soudním řízení, včetně podání kasační stížnosti ČNB, rozhodne až po doručení rozsudku," řekla HN Denisa Všetičková z tiskového oddělení ČNB. 

ČNB kampeličce již v květnu 2013 zakázala přijímat nové členy a vklady a také poskytovat úvěry. ČNB záložnu podezřívala mimo jiné z toho, že zvyšování kapitálu v letech 2010 a 2011 bylo ve skutečnosti z poskytnutých úvěrů. V červnu 2014 ČNB kampeličce odebrala licenci. Během správního řízení pak záložna přestěhovala své sídlo do Brna.

WPB přitom tvrdí, že měla investory, kteří byli ochotni kampeličku posílit a vložit do ní stovky milionů korun. To prý ale ČNB znemožnila. Odebrání licence odůvodnila umělým navyšováním kapitálu z peněz záložny, nabýváním nedovolených typů cenných papírů a obcházením limitu angažovanosti. Více než čtyři tisíce klientů pak dostalo ze státního Fondu pojištění vkladů 2,7 miliardy korun, což bylo 99 procent peněz, které měli u kampeličky uložené. O své finanční prostředky se mohli hlásit do konce loňského října.

Městský soud v Praze po provedeném dokazování podle Jaroše konstatoval, že ČNB zvolila vůči WPB Capital nesprávný postup, když odnětí licence bylo nepřiměřeným zásahem. „Soud též označil okolnosti správního řízení a zejména s tím souvisejícího předběžného opatření za pochybné. Argumentace ČNB ve správním rozhodnutí i v řízení před soudem byla shledána nepřesvědčivou a soud při zdůvodnění svého rozhodnutí poukázal i na závažná pochybení při vedení správního řízení. Věc byla vrácena ČNB k dalšímu řízení, kdy tato bude muset přehodnotit postup vůči WPB Capital,“ řekl Jaroš.

Nikdo nebyl obviněn

Pravda ovšem je, že podle dostupných údajů nebyl nikdo z kampeličky obviněn – například oproti Metropolitnímu spořitelnímu družstvu. V jeho případě čelí obžalobě 13 bílých koní a sedm prostředníků. Kdo za obřím podvodem stál a získal většinu z ukradené částky 1,2 miliardy korun, se policii nepodařilo vypátrat.

Peníze měly sloužit k několika velkým developerským projektům, ale nakonec většina z poskytnutých peněz skončila na účtech v Hongkongu, odkud putovala dál. Půjčky ve výši těsně pod hranicí 200 milionů korun byly zdánlivě zajištěné jak akciemi, tak nemovitostmi. Jenže se ukázalo, že ručení je takřka bezcenné. Firmy, jež o uvedené peníze požádaly, byly napsány na bílé koně. Soud již případ Metropolitního spořitelního družstva řeší více než rok, ale kdy vynese verdikt, není jasné.