Česká republika se v digitalizaci rok od roku zlepšuje. Stále je však v Evropské unii pod průměrem, z 27 členských států v loňském roce obsadila 17. místo. Umístila se mezi Slovinskem a Lotyšskem. Žebříček, který určuje pořadí vyspělosti digitální ekonomiky a společnosti, sestavuje každoročně Evropská komise už od roku 2014. Komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv o indexu digitální ekonomiky a společnosti, známý pod zkratkou DESI. Zprávy DESI zahrnují jak profily jednotlivých zemí, tak i tematické kapitoly.

„U České republiky došlo ke zlepšení ve třech oblastech: u lidského kapitálu, integrace digitálních technologií a využívání internetových služeb. Na základě údajů před pandemií je Česko nejsilnější v integraci digitálních technologií, kde jeho výsledky převyšují průměr EU,“ shrnují hodnotitelé stav digitalizace v Česku.

Zpráva například chválí fakt, že koncem roku 2019 přijal český parlament zákon, který veřejnosti přiznává právo na přístup k téměř všem veřejným službám elektronickou cestou. Hodnocení naopak Česku vyčítá, že zaostává v oblasti konektivity, zejména u sítí s velmi vysokou kapacitou. „A i přes slibné místní iniciativy by mohlo dojít k prodlevám při všeobecném zavádění sítí 5G,“ obávají se hodnotitelé.

Zrychlit digitalizaci má pomoci nová série konferencí

Právě na digitalizaci se zaměří nová série konferencí, kterou nyní spouští poradenská společnost Deloitte. Konference s názvem CzechSetGo! má za cíl zrychlit digitalizaci a uspíšit inovační a technologický rozmach Česka. První z pěti konferencí se uskuteční už tento týden ve čtvrtek 20. a v pátek 21. května a zaměří se na digitalizaci státu, jeho institucí a firem.

„Česká republika obsadila 17. místo v žebříčku EU DESI Index, který hodnotí jednotlivé země z pohledu digitalizace, dostupnosti internetu a dalších ukazatelů. Řadíme se tak k průměru až podprůměru. To chceme změnit. V pěti klíčových tematických blocích se během letošního roku zaměříme na to, jak pomocí inovací a technologií zvýšit konkurenceschopnost Česka,“ říká Diana Rádl Rogerová, ambasadorka projektu a řídící partnerka Deloitte.

Na první konferenci, která má podtitul eGovernment: Digitální stát jako driver inovací a růstu, vystoupí i klíčoví představitelé lídrů digitalizace státní správy Estonska a Irska. Siim Sikkut, estonský Government CIO, a Barry Lowry, irský Government CIO, se v panelové diskusi zaměří na klíčové role státu při vytváření přátelského prostředí pro rozvoj podnikání a budou sdílet příklady z praxe, díky kterým se oba státy posunuly mezi vysoce digitalizované země.

V dalších blocích, které se budou týkat i daňové a legislativní problematiky v kontextu podpory inovací a zavádění moderních technologií, vystoupí například Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro digitalizaci a ICT, Petr Sedláček, profesor ekonomie z University of Oxford, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Eva Pavlíková, ředitelka a zakladatelka Česko.Digital, Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing Škoda Auto, nebo Pavel Doležal, CEO Keboola a co-leader iniciativy COVID19CZ.

Vstupné na konferenci bude dobrovolné

„Digitalizace a eGovernment jsou dnes nejčastěji zmiňovanými prioritami vlád vyspělých zemí. Ne vždy se ale u nás používají nejefektivnější způsoby digitalizace a je otázkou, proč například dostatečně nepřebíráme osvědčené postupy jiných zemí. Koncept CzechSetGo! je založen mimo jiné na sdílení zkušeností ze zahraniční praxe a je unikátní v tom, že navrhne konkrétní kroky ke zlepšení digitalizace státní sféry,“ říká Pavel Šiška, vedoucí partner Consultingu Deloitte.

Partnery pětidílné série konferencí CzechSetGo! jsou Česká spořitelna, organizace Česko.Digital, Nadační fond na podporu vědy Neuron, Škoda Auto, vydavatelství Economia, server CzechCrunch a zpravodajský web Seznam Zprávy.

„Místo vstupného na konferenci jsme zvolili cestu dobrovolných příspěvků. Získané prostředky z CzechSetGo! sbírky budou použity na fungování organizace Česko.Digital a podporu konkrétních projektů zaměřených na akceleraci digitalizace a inovací ve státních i neziskových organizacích,“ doplňuje Pavel Šiška.

768x221 CSG HospodaE rESky do cESlaE nku