Od soboty platí nový energetický zákon, který mimo jiné řeší otázku černých odběrů energie. Novela má také zjednodušit podnikání v energetice zmírněním administrativní zátěže pro podnikatele. Energetický regulační úřad (ERÚ) bude moci nově řešit spory, které dříve příslušely pouze soudu. Novela energetického zákona sjednotila legislativu Česka a Evropské unie.

Novela energetického zákona nově definuje, co je a není nelegální odběr. Pro doložení černého odběru bude muset dodavatel zákazníkovi kromě porušení elektroměru dokázat také to, že odebral víc elektřiny, než zaplatil.

Distribuční firmy budou mít také nově povinnost zajistit jednotlivé části elektroměru proti neoprávněné manipulaci. Navíc budou muset pravidelně kontrolovat správnost měření.

Ve prospěch energetických firem naopak bude platit, že dodávku proudu přerušenou kvůli černému odběru budou muset obnovit až poté, co zákazník uhradí svůj dluh. 

Administrativní zátěž firem má novela snížit například tím, že k žádosti u ERÚ o udělení licence na podnikání v energetice již nebude nutné přikládat podnikatelský plán. Informace týkající se rejstříku trestů, daní, poplatků, zdravotního a sociálního pojištění si ERÚ bude muset zjišťovat sám. Provozování domovní kotelny zůstává bez nutnosti licence, nově však může domovní kotelna stát i mimo dům, pokud je určena k jeho vytápění.

Novela upravuje i případy, kdy dodavatel energie přijde o licenci. Pokud distributor licenci ztratí, nebude již zákazník muset žádat o zajištění dodávek takzvaného dodavatele poslední instance, jimiž jsou ČEZ, E.ON a Pražská energetika. Stane se tak automaticky a za cenu obsahující jen oprávněné náklady a přiměřený zisk; dříve to bylo za cenu regulovanou, která byla obvykle vyšší.

U elektřiny mají nárok na dodavatele poslední instance všichni zákazníci, u plynu zákazníci s ročním odběrem do 60 000 metrů krychlových. Ustanovení o dodavateli poslední instance bylo za dobu jeho existence použito pouze jednou, a to letos v únoru pro zákazníky zkrachovalého obchodníka s elektřinou Moravia Energo.

Novela upravuje i podobu rozvodů vysokého napětí. Všechny nově budované sítě budou podle ní muset distributoři elektřiny opatřit zařízením na ochranu ptactva.

Další úpravy energetického zákona lze v budoucnu očekávat v souvislosti s přijetím třetího energetického balíčku Evropské Unie. Nejvýraznější změnou v rámci tohoto balíčku bude oddělení výroby od přenosové sítě, což zřejmě povede k částečnému rozštěpení velkých energetických společností. Pro spotřebitele bude nová legislativa znamenat možnost bezplatné změny dodavatele plynu či elektřiny během tří týdnů.