Před dvěma lety se český telekomunikační trh otřásl v základech, když tehdejší Telefónica spustila nabídku tarifů s neomezeným voláním a SMS zprávami. Konkurenti Vodafone a T-Mobile ihned reagovali a podobné nabídky spustili také. Podle generálního ředitele T-Mobilu Milana Vašiny byl příchod nových nabídek nevyhnutelný.

Vašina si však myslí, že tento krok nebyl úplně promyšlený, protože znamenal mimo jiné výrazný propad příjmů od firemních zákazníků. Hlavní roli v návratu k růstu tak nyní budou hrát mobilní data. Jejich nástup sice neomezené tarify uspíšily, ale například rozvoj LTE telefonů je stále pomalý.

V podobné době jako neomezené tarify se na trhu objevili také virtuální operátoři. Těch je ale podle Vašiny na trhu moc a odhaduje, že jich v Česku může zůstat jen kolem deseti.

HN: Před dvěma lety nastala takzvaná "mobilní revoluce", kdy se na trhu objevily neomezené tarify. Jak ji zpětně hodnotíte?

Bylo to nevyhnutelné. Dovolím si říct, že na to byli všichni operátoři připraveni. Ale to, že s tím přišel zrovna největší hráč, to bylo překvapení. Ale díky té přípravě došlo k poměrně rychlé implementaci obdobné nabídky na naší straně. Znamenalo to velký pokles trhu, který meziročně klesal o více než 10 procent. A tyto prostředky pak chybějí na investice. Tento krok navíc přišel v době, kdy je potřeba investovat. Nejenom do aukce volných frekvencí, ale také do stavby datové sítě.

Na druhou stranu byly zavedeny tarify, které spojují služby datové, hlasové a SMS. A to znamenalo posun ve využívání dat zákazníky. Najednou zákazníci zjistili, že data jsou součástí tarifů, a začali je využívat. To jde samozřejmě ruku v ruce s rozšiřováním smartphonů. Tato změna na trhu má tedy z mého pohledu dvě strany: pozitivní ve využívání dat, negativnější, že trh hodnotově dost ztratil.

Milan Vašina (46)

Šéf českého T-Mobilu je ve funkci od začátku roku 2011. Ve skupině Deustche Telekom pracuje Milan Vašina od roku 1997. Před nástupem do současné funkce působil ve slovenském T-Mobilu, který od roku 2007 řidil. Po sloučení firmy se Slovak Telekomem ve firmě působil jako výkonný ředitel pro marketing. Vystudoval Ekonomickou fakultu Zemědělské univerzity v Brně. 

HN: Jak dlouho bude mít tento krok ještě vliv na klesání trhu?

Cena za neomezené volání a SMS je daná. Dnes se tedy bavíme o tom, jakým způsobem a jak rychle začnou zákazníci využívat data. Po "revoluci" začali zákazníci s tarify o něco více volat. Asi o 25 procent se zvýšil počet provolaných minut. Zvýšilo se i používání SMS. A zvýšila se také spotřeba dat, která mezi lety 2013 a 2014 vzrostla o 150 procent a dále se zvyšuje.

Další neklesání trhu je tak otázka dat a jejich správného nacenění. Využití dat do budoucna je myslím důležité pro celé odvětví nejen v České republice, ale v celé Evropě. Proto tam také směřují naše největší investice. Předpokládám, že stabilizace výnosů ze služeb přijde ke konci tohoto roku. Příští rok by tak měl být stabilizační. Pokles z příjmů z volání a SMS bude kompenzován spotřebou dat.

HN: Jak se v Česku využívají data? Spotřebují lidé datový limit (FUP)?

Nespotřebují. Zákazníci v průměru využijí asi 400 MB dat. Valná většina zákazníků objem dat ve svém tarifu ani nevyužije. Proto jsme také zavedli sdílený internet, aby měli možnost využít FUP jako takový.

HN: Změny v datových tarifech tak čekat nemáme?

Naopak. Budeme pracovat s využíváním dat a s tím, jakou kapacitu budeme mít v síti. V roce 2015 tak budeme stavět nejvíc v historii, celkem postavíme 2000 vysílačů. Myslím, že tady nějaké změny budou, ale budeme vycházet z vývoje trhu.

HN: Jak pokračuje rozvoj LTE zařízení ve vaší síti?

Byl bych radši, kdyby rozvoj LTE telefonů byl rychlejší. To říkám úplně na rovinu. Máme portfolio LTE telefonů, ale máme stále i telefony bez LTE. To se ale bude měnit a v dohledné budoucnosti budeme mít v nabídce jen LTE telefony. Je důležité, aby lidé měli možnost LTE telefony koupit za rozumnou cenu. Dnes už jsou ve všech cenových kategoriích. Totéž platí i o tabletech.

V celkovém počtu telefonů v naší síti je zatím jen sedm procent LTE telefonů, to je velmi málo. Ke konci roku budeme mít pokryto 97 procent populace rychlým internetem, ale bez LTE telefonu to zákazníci neocení. Proto se snažíme zákazníkům vysvětlovat benefity LTE i datových služeb jako takových.

HN: Na trhu se objevují hlasy, že ceny na českém trhu spadly příliš nízko…

Myslím, že nešlo o krok promyšlený přes všechny segmenty. „Revoluce“ se odehrála ve spotřebitelském segmentu, ale v byznysovém segmentu strategie chyběla. Výsledkem byly změny a poklesy příjmů od firem.

HN: Nejnižší neomezený tarif zdražil na 349 korun, předznamenává to tedy zvyšování cen?

Nenazýval bych to zdražováním. Došlo ke změně parametrů toho tarifu. Došlo tak k úpravě ceny v souvislosti se změnou obsahu tarifu.

HN: Znamenala revoluce také to, že v Česku už nebude čtvrtý operátor?

Pokládám to za velmi nepravděpodobné. Čtvrtý operátor se v Česku stal předmětem politického boje. Každý tomu rozumí tak, že čtvrtý operátor rovná se nižší ceny. I v aukci bylo vyhrazeno spektrum pro nového hráče. Nikdo se však nepřihlásil. Myslím, že je to logické, investiční horizont je v telekomunikacích v ČR poměrně daleko. Jsme teď v situaci, kdy počítáme investice do datových sítí na deset až dvacet let dopředu.

Osobně si myslím, že na trhu, který je jako Česká republika, který má kolem deseti milionů obyvatel, není existence více než tří hráčů z dlouhodobého hlediska přínosná. Ani pro zákazníky, ani pro stát. Nebude docházet k investicím do infrastruktury, operátoři budou šetřit a nebudou investovat do inovací. Stát by měl jasně definovat politiku digitalizace, a nikoli uměle tlačit na příchody dalších subjektů na omezený trh. Už teď se nám na hony vzdálila Asie či USA a nyní hrozí, že ztratíme i v evropském kontextu. Česko by mohlo hrát významnou roli právě v oblasti informačních technologií. Tedy za předpokladu, že stát si tuto cestu zvolí, stanoví strategii a vytvoří podmínky pro její naplnění do budoucna.

HN: Jak se díváte na dělení největšího konkurenta O2?

Velmi bedlivě to sledujeme, protože to je úplně nová věc nejen pro Českou republiku, ale pro celý evropský telekomunikační trh. A samozřejmě to může mít více důsledků. Na chování obou vzniklých firem jako takových, na regulaci trhu, velkoobchodní vztahy…

Máme varianty, které se mohou na trhu vyvíjet, a my na to budeme muset reagovat. Jsme s O2 ve vztahu ať už v rámci trhu, máme dlouhodobé velkoobchodní vztahy, společně sdílíme sítě. To jsou všechno oblasti, které nás ovlivňují. Dokud nebude ze strany O2 jasně vydefinováno, jak se bude chtít chovat na trhu, je předčasné to komentovat. Pochopitelně máme několik scénářů, ale teď bych nerad odkrýval karty.

HN: Pro vás ale dělení není varianta?

V České republice nejsme v situaci, že by T-Mobile přemýšlel o dělení.

HN: V současné době je ve hře 14 miliard od Evropské unie na podporu rozvoje rychlého internetu. Chcete se o ně také ucházet?

Určitě máme zájem, jde o zásadní investici právě do telekomunikačního sektoru. Důležité ovšem je, jak budou vypsané finální podmínky.

HN: Kromě neomezených tarifů na trh přišli také virtuální operátoři. Jak hodnotíte jejich vývoj?

Na začátku byl trh přehřátý, každý si myslel, že jsou tu obrovské marže a že na tom vydělá. Tak vzniklo enormní množství virtuálních operátorů. To bylo šokující i pro zbytek Evropy, kolik jich tady vzniklo. Dnes jsme v době konsolidace. Vidíme, že dochází ke stabilizaci jako takové, zákazník vnímá velmi silně, že potřebuje mít dobrou síť, dobrý obslužný model, a důležitá je pro zákazníky také bezpečnost. Myslím si, že tady je určitý limit virtuálních operátorů. Zůstanou tu operátoři, řekněme do deseti, kteří budou mít potenciál. Myslím si, že velká většina malých se bude konsolidovat nebo zanikne.

HN: Virtuální operátoři nenabízejí LTE, za což prý mohou nevýhodné podmínky operátorů…

Zveřejnili jsme referenční nabídku. Ta je k jednání a my jsme ochotni s kýmkoliv o seriózních podmínkách jednat. Faktem ovšem je, že k žádnému jednání tohoto charakteru o této nabídce nedošlo.