Nejlépe řízené firmy

Které jsou nejlépe řízené firmy Česka?

Program Czech Best Managed Companies, za nímž stojí společnost Deloitte a který podporují Czech Institute of Directors, Citibank, Economia,...
22. 6. 2022 ▪ 1 min. čtení
Nejlépe řízené firmy

O programu Best Managed Companies

Porota složená ze sedmi odborníků hodnotí v programu Czech Best Managed Companies kvalitu řízení soukromě vlastněných firem. Co musí podniky...
22. 6. 2022 ▪ 1 min. čtení